Polski system bankowy czekał na to 19 lat. Ważny raport Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport dotyczący kondycji polskiego sektora bankowego w 2017 roku. W ciągu ostatnich kilkunastu miesiący zaszła w nim bardzo istotna zmiana dotycząca struktury właścicielskiej.
Banki bardziej polskie Banki bardziej polskie Źródło: KNF

Banki bardziej polskie

W "Raporcie o sytuacji banków w 2017 r.", opublikowanym właśnie przez Komisję Nadzoru Finansowego, natrafić można na kilka istotnych informacji o tym, co wydarzyło się w polskiej branży finansowej. Przy czym jedna rzecz zwraca szczególną uwagę. - Po raz pierwszy od 1999 r. udział inwestorów krajowych w aktywach sektora stał się wyższy od udziału inwestorów zagranicznych i na koniec 2017 r. wynosił 54,5 proc. (wobec 43,4 proc. na koniec 2016 r.) - czytamy w raporcie Komisji.

A stało się tak za sprawą przejęcia przez PZU SA i PFR SA kontroli nad Bankiem Pekao SA w czerwcu 2017 r.

KNF
Źródło: KNF

Obecnie więc, poza Polską, największe udziały w strukturze własnościowej naszego sektora bankowego mają: Niemcy (10,2 proc.), Hiszpanie (8,6 proc.), Francuzi (7 proc.), Holendrzy (6,9 proc.), Portugalczycy (4 proc.) i Amerykanie (3,3 proc.).

PZU przejmuje 20% akcji Banku Pekao i płaci za to 6,5 mld zł. 12,8% udziałów w Pekao przejmie za 4,1 mld zł Polski Fundusz Rozwoju. PZU przejmuje 20% akcji Banku Pekao i płaci za to 6,5 mld zł. 12,8% udziałów w Pekao przejmie za 4,1 mld zł Polski Fundusz Rozwoju. Wlodzimierz Wasyluk / East News

Banki silniejsze, ale z mniejszym personelem

W raporcie KNF odnotowuje też m.in. silny wzrost wartości rynkowej banków notowanych na warszawskiej giełdzie. Na koniec 2017 roku wyniosła ona 216,5 mld zł, czyli była o 30 proc. wyższa, niż rok wcześniej. 

KNF wskazuje też istotne czynniki, które miały wpływ na rozwój polskiej branży bankowej. Najważniejsze z nich to znaczne przyspieszenie tempa wzrostu polskiej gospodarki, dobra sytuacja sektora przedsiębiorstw oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. 

Nadzorca odnotowuje też jednak, że w ubiegłym roku w związku z działaniami zmierzającymi do wzrostu efektywności działania banków "doszło do zmniejszenia liczby zatrudnionych w sektorze bankowym (o 4,4 tys. osób) oraz sieci sprzedaży (o 1083 placówek)".

Na tym nie koniec, bo jak prognozuje rządowa instytucja "należy liczyć się z tym, że rozwój elektronicznych kanałów dostępów, jak też presja na ograniczenie kosztów będą oddziaływały w kierunku dalszego ograniczania zatrudnienia i sieci sprzedaży".

Więcej o: