PIT 2020. Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Chcesz przekazać darowiznę na wybraną organizację pozarządową lub już ją przekazałeś i nie wiesz jak ją rozliczyć? Zobacz krok po kroku jak to zrobić.

Zobacz, ile procent możesz odliczyć od podatku.

Czym jest darowizna?

Jak informuje Kodeks cywilny darowizna jest umową zawartą między dwiema stronami, w której darczyńca przekazuje świadczenie w postaci nieruchomości, przedmiotu lub pieniędzy obdarowanemu. Istotną cechą darowizny jest jej nieodpłatność. W przypadku darowizny pieniężnej nie jest konieczne zawarcie umowy w formie pisemnej. Umowa zostaje wtedy zawarta w chwili jej realizacji, gdy kwota zostanie przekazana obdarowanemu.

. Rząd nie podnosi podatków? Szuka człowieka, który będzie analizował nowe

Ulgi podatkowe

Z tytułu ulga podatkowa przysługują osobom, które w roku podatkowym, za który się rozliczają, przekazały darowizny na: 

  • działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
  • działalność pożytku publicznego,
  • cele krwiodawstwa,
  • cele kultu religijnego.

Darowiznę możemy przekazać wybranej organizacji pozarządowej, która nie podlega administracji publicznej i nie działa w celu osiągania zysków.

Jak odliczyć darowiznę od podatku? 

Darowizny na działalność pożytku publicznego odliczamy od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. Odliczona przez nas kwota nie może być wyższa niż 6 procent naszego dochodu. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w sytuacji, gdy przedmiotem darowizny jest towar opodatkowany VAT, za kwotę darowizny przyjmuje się kwotę brutto. Darowiznę odliczamy w formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Zdjęcie ilustracyjne PIT 2021. Wyjaśniamy, co zrobić, aby dostać zwrot jak najszybciej

Jak udokumentować darowiznę?

Przy wypełnianiu PIT-u powinniśmy wskazać przekazaną kwotę darowizny, odliczenia i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. W przypadku darowizny pieniężnej potwierdzeniem będzie dowód wpłaty. W sytuacji, gdy nasza darowizna nie była pieniężna będziemy potrzebować potwierdzenia, na którym znajdą się:

  • dane identyfikujące darczyńcę i obdarowanego,
  • wartość darowizny,
  • oświadczenie obdarowanego, że przyjął darowiznę (nie jest ono wymagane przy darowiźnie pieniężnej; może być w formie osobnego dokumentu).
Zobacz wideo Czy nowy podatek od reklam wejdzie w życie?
Więcej o: