Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024. Prognoza wzrostu PKB: 3,8 proc.

Rada ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy na lata 2021-2024. Według prognozy tempo wzrostu PKB ma osiągnąć jeszcze w tym roku 3,8 proc., a w kolejnych latach jeszcze przyspieszyć. Informację przekazał minister finansów Tadeusz Kościński.

"Rada Ministrów przyjęła obiegowo Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024. Posłuży on do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Głównym jego elementem jest tzw. Aktualizacja Programu Konwergencji, czyli dokument, na podstawie którego Rada ECOFIN oceni naszą politykę gospodarczą. Dziś APK zostanie przesłany do Komisji Europejskiej" - poinformował minister Tadeusz Kościński w komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa przyjęty. "PGB wzrośnie o 3,8 proc."

Z prognozy ministerstwa wynika, że tempo wzrostu PKB osiągnie 3,8 proc. w tym roku, a w kolejnych latach przyśpieszy. 

Zgodnie z naszymi prognozami, PKB w tym roku wzrośnie o 3,8 proc., w przyszłym roku przyspieszy do 4,3 proc., w 2023 r. spodziewamy się wzrostu gospodarczego w wysokości 3,7 proc. i 3,5 proc. w 2024 r.

- przekazał Kościński.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa został przyjęty w oparciu o zeszłoroczne wyniki polskiej gospodarki (dane pokazują, że w 2020 PKB skurczyło się o 2,7 proc.). Mimo to - jak podkreślił minister finansów w komunikacie przekazanym PAP - Polska ma "dobrą podstawę do szybkiego wzrostu gospodarczego", o czym świadczy m.in. poziom bezrobocia w Polsce, który wciąż pozostaje jednym z najniższych w Europie.

Nie wzięto pod uwagę pieniędzy z KPO. Minister finansów: "nie planujemy zwiększania podatków"

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa nie wzięto pod uwagę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (to dokument, który jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy - z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji 58 mld euro), bo nie wiadomo jeszcze, kiedy środki zaczęłyby napływać do Polski. Najpewniej stanie się to dopiero pod koniec roku. Resort finansów szacuje jednocześnie, że "realizacja KPO spowoduje wzrost poziomu realnego PKB o 1,2 procent w roku 2022".

Informując o przyjęciu Wieloletniego Planu Finansowego, minister Kościński podkreślił też, że rząd "nie ma w planach zwiększania podatków", tylko "uzyskiwanie wyższych przychodów dzięki wzrostowi gospodarczemu".

Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest aktualizowany co roku - zeszły rok był pod tym względem wyjątkowy, bo ze względu na pandemię go nie przyjęto (zapis o tym znalazł się w jednej z tzw. ustaw covidowych).

Więcej o: