KE chce przekazać 200 mln euro Polsce, Litwie i Łotwie. Na zabezpieczenie granicy z Białorusią

Unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson miała zapewnić polskie MSWiA o tym, że Komisja Europejska przekaże 200 mln euro na zabezpieczenia granicy - przekazał resort w komunikacie. Środki miałyby trafić do Polski, Litwy i Łotwy. Wcześniej Johansson rozmawiała z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podczas rozmowy telefonicznej z Ylvą Johansson - unijną komisarz do spraw wewnętrznych, przekazał informację o aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej - poinformowało MSWIA. Podkreślił również, że poza kryzysem na granicy polsko-białoruskiej istotny jest także los więźniów politycznych na Białorusi, co wymaga zwiększenia udziału całej Unii Europejskiej w wysiłkach na rzecz ich uwolnienia.

Zobacz wideo 2 tysiące migrantów w białoruskim magazynie. Wielu dzieciom zabrakło miejsca. "Jest za zimno..."

KE przeznaczy 200 milionów euro na zabezpieczenie granicy z Białorusią? Komunikat MSWiA

Komisarz Ylva Johansson podzieliła stanowisko Polski, wskazując, że działania Białorusi muszą spotkać się ze stanowczą reakcją Unii Europejskiej, a odpowiedzialnym za kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej jest reżim Łukaszenki. Podkreśliła także - jak relacjonuje MSWIA - że jest możliwość przekazania przez Komisję Europejską 200 milionów euro dla Polski, Litwy i Łotwy na zabezpieczenia granicy. W środę o tej samej kwocie, którą miałaby przekazać KE, pisał też niemiecki "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Jak relacjonowało Deutsche Welle, przekazanie środków miałoby się wiązać z pewnymi warunkami. "KE w zamian oczekuje, że kraje te będą sprawdzać, czy migrantom przysługuje prawo azylu" i reagować na sytuację na granicy "w zgodzie z prawami podstawowymi",.

"Dodatkowe środki nie będą mogły zostać użyte na budowę płotów czy murów, ale za to na monitoring i pojazdy do patroli granicznych" - informował "FAZ".

MSWiA poinformowało, że podczas spotkania minister Mariusz Kamiński przekazał informację na temat ostatnich wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej oraz działań podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE. Podkreślił, że Polska "zapobiega nielegalnemu przekraczaniu granicy przez migrantów kierowanych przez służby białoruskie". Komisarz podzieliła polską diagnozę sytuacji, a także zgodziła się co do stanowczego działania wobec reżimu Łukaszenki poprzez nakładanie sankcji, a także podejmowanie wspólnych działań dyplomatycznych w kraju pochodzenia migrantów.

Szef MSWiA zaznaczył również, że Polska od początku kryzysu prowadzi stały i szeroki dialog z różnymi partnerami z UE, jak również spoza Wspólnoty, na przykład z Ukrainą. We wszystkich tych rozmowach deklarowano wsparcie dla działań polskiego rządu oraz wyrażono zrozumienie dla trudnej i bezprecedensowej sytuacji na granicy.

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

"Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera".

Więcej o: