W czwartek 18 lipca ostatni dzień za odebranie podatku

Dziś upływa termin złożenia wniosku o zwrot niesłusznie zapłaconego podatku od spadku. Jego pobieranie od niektórych podatników zakwestionował niedawno Trybunał Konstytucyjny.

Chodzi o osoby, które w latach 2007-08 otrzymały spadek od członka najbliższej rodziny, ale w terminie miesiąca nie zdążyły o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego i w związku z tym musiały zapłacić podatek spadkowy. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego miesiąc to za mało. Trybunał uznał, że taki termin naruszał konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa.

- Spadkobiercom przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego - ogłosił po wyroku Trybunału resort finansów.

Aby odzyskać podatek trzeba do 18 lipca złożyć fiskusowi wniosek o wznowienie postępowania oraz uchylenie decyzji ustalającej jego wysokość. Można go zanieść do urzędu lub nadać listem poleconym na poczcie. Data stempla pocztowego jest równoznaczna z datą złożenia wniosku. Nie ma z góry określonego, jednego wzoru wniosku. Wystarczy napisać pismo z żądaniem wznowienia postępowania i uchylenia decyzji o wysokości podatku. Fiskus będzie zwracał nadpłacony podatek w terminie 30 dni od uchylenia decyzji, która go nakładała.

Więcej o: