Oprocentowanie lokat spadło do rekordowo niskiego poziomu

Nadal spada atrakcyjność lokat krótkoterminowych. Z danych Expandera wynika, że średnie oprocentowanie trzymiesięcznych lokat spadło do rekordowo niskiego poziomu 2,17 proc. Co ciekawe, bardzo powoli zaczyna rosnąć oprocentowanie tych z dłuższymi terminami. Niestety, nie dotyczy to wszystkich banków

Coraz bardziej spada oprocentowanie krótkoterminowych lokat bez gwiazdek. Przed miesiącem na rynku były tylko trzy oferty trzymiesięcznych lokat z oprocentowaniem ponad 3 proc. Obecnie dostępne są już tylko dwie. Przeciętne oprocentowanie tego typu depozytów spadło do rekordowo niskiego poziomu 2,17 proc.

Ofertę ze stawką ponad 3 proc. zmienił Getin Bank Online. W tym banku oferty często ulegają jednak zmianie, więc niewykluczone, że lokata powróci w kolejnym zestawieniu. Inny bank z czołówki zestawienia - FM Bank - obniżył oprocentowanie lokat trzymiesięcznych i 12-miesięcznych o 0,1 pkt proc., a lokaty półrocznej - aż o 0,2 pkt proc. Najmniej spadło oprocentowanie lokaty dwuletniej, jedynie o 0,05 pkt proc. Za sprawą tej zmiany (z 4 do 3,95 proc.) zniknęła jednak jedna z dwóch ofert z oprocentowaniem od 4 proc. Obecnie 4,1 proc. można uzyskać już tylko na dwuletnim depozycie Santander Consumer Banku.

Powolny wzrost na depozytach długoterminowych

Trzeba jednak dodać, że średnie oprocentowanie lokat na dłuższe terminy powoli zaczyna rosnąć. Dla przykładu w przypadku depozytów rocznych wynosi ono 2,55 proc. Przed miesiącem było 2,48 proc. Taka rozbieżność średnich stawek lokat krótko- i długoterminowych według Expandera wynika z przewidywań banków w zakresie tego, co się będzie działo ze stopami procentowymi w naszym kraju. Jasne się stało, że stopy najprawdopodobniej nie wzrosną w pierwszym półroczu 2014 r. Dlatego banki obniżają oprocentowanie lokat trzymiesięcznych. Pod koniec przyszłego roku stopy mogą być już jednak wyższe, dlatego banki mogą sobie pozwolić na podwyżki na dłuższych lokatach. W kolejnych miesiącach możemy więc obserwować stopniowe poprawianie warunków na długoterminowych depozytach.

Mimo kilku pozytywnych zmian oprocentowanie lokat bankowych jeszcze długo pozostanie na poziomie uznawanym przez wielu Polaków za bardzo nieatrakcyjny. Kończące się obecnie lokaty roczne miały bowiem nierzadko oprocentowanie istotnie przekraczające 5 proc.

Niskie stopy wypychają gotówkę na giełdę

W rezultacie należy się spodziewać dalszych odpływów pieniędzy z lokat na rzecz funduszy i innych produktów inwestycyjnych. Expander zwraca uwagę na to, że hossa na warszawskiej giełdzie może skłaniać szczególnie do wpłacania pieniędzy z lokat do obarczonych wysokim ryzykiem funduszy akcji. W październiku wpłynęło tam najwięcej pieniędzy od sześciu lat (1,1 mld zł). Należy jednak pamiętać, że tego typu inwestycje obarczone są bardzo wysokim ryzykiem. Taka "lokata" może skończyć się zarówno kilkudziesięcioprocentowym zyskiem, jak i analogiczną stratą.

Więcej o: