Rząd chce ograniczyć nadużywanie przez pracodawców zawierania umów na czas określony

Sejm pochyli się nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu ograniczenie nadużywania przez pracodawców zawierania umów o pracę na czas określony i procederu wielokrotnego podpisywania z pracownikiem kolejnych umów na czas określony.

Rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy przewiduje, że w sytuacji, gdy okres zatrudnienia pracownika przekroczy 33 miesiące lub gdy pracodawca zawarł z danym pracownikiem już 3 umowy na czas określony, to od następnego dnia po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy, pracownik powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Powyższa zasada nie będzie stosowana np. w przypadku zastępstwa innego pracownika, przy pracach sezonowych i dorywczych lub w celu wykonywania pracy na czas kadencji.

Zmiany w okresach wypowiedzenia umowy o pracę

Projekt uzależnia także długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, i przewiduje:

- 2-u tygodniowy okres wypowiedzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

- 1-no miesięczny okres wypowiedzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy,

- 3 miesięczny okres wypowiedzenia przy zatrudnieniu przez co najmniej 3 lata u danego pracodawcy.

Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przepis ten obejmie zarówno umowy o pracę na czas określony, nieokreślony jak i umowy o pracę na okres próbny.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników na okres próbny

Projekt przewiduje zatrudnienie pracownika na okres próbny w celu sprawdzenia kwalifikacji i przydatności do określonego rodzaju pracy. Dopuszczalne będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny, gdy jest on zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy, a także gdy ubiega się on o pracę tego samego rodzaju. W drugim przypadku ponowne zatrudnienie na okres próbny będzie możliwe tylko raz i tylko po upływie co najmniej trzyletniej przerwy w zatrudnieniu u tego pracodawcy.

Zlikwidowane mają być umowy na czas wykonania określonej pracy.