Polacy nie chcą umów o pracę? Połowa zatrudnionych na śmieciówkach jest zadowolona ze swojej umowy

Niemal 60 proc. zatrudnionych na śmieciówkach wcale nie chce etatu, jeśli wiązałoby się to z obniżeniem pensji netto. Jedynie co trzeci wolałby zarabiać mniej i mieć umowę o pracę.

Z danych GUS wynika, że na umowach cywilnoprawnych pracuje ok. 2 mln Polaków, z czego 1,5 mln jest zatrudnionych na umowy-zlecenia, a 0,5 mln - na umowy o dzieło. Przeprowadzone w ubiegłym roku kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wykazały, że 15 proc. zawartych umów-zleceń spełniało warunki charakterystyczne dla umów o pracę, czyli wykonywanie czynności w miejscu i czasie wskazanym przez zleceniodawcę, pod jego ścisłą kontrolą.

Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że większość osób utrzymujących się z umów-zleceń lub umów o dzieło jest zadowolona z formy swojego zatrudnienia (53 proc.), a gdyby miały wybór, to aż 59 proc. wolałoby zarabiać tyle co obecnie i pozostać na umowie cywilnoprawnej. Chęć zmiany formy zatrudnienia przy odpowiednio niższym wynagrodzeniu wyraża niespełna jedna trzecia zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Gdybyś mógł wybrać formę zatrudnienia, wolałbyś

 

Create column charts

Dane pochodzą z badań "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowanych przez CBOS w lipcu, sierpniu i wrześniu. Warto zaznaczyć, że na pytanie o preferowaną formę zatrudnienia odpowiedziało 115 osób.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Więcej o: