Jest kara dla Tax Care. Za zatajanie informacji o ryzyku związanym z inwestycją. Podkreślali jedynie korzyści

Kara UOKiK dla Tax Care. Doradcy nie informowali o ryzyku związanym z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Firma zapłaci 770 tys. zł kary.

Podstawą do wszczęcia postępowania przeciwko Tax Care były liczne skargi konsumentów, którzy zainwestowali środki w ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym (ufk). Skarżyli się oni, że przedstawiając ofertę, doradcy nie informowali o faktycznych cechach produktu oraz o ryzyku związanym z inwestycją, podkreślając jedynie korzyści. Zachęceni klienci nabywali produkty, które nie tylko nie spełniły ich oczekiwań, ale okazały się zupełnie inne od przedstawianych w ofercie.

Po przeprowadzeniu postępowania UOKiK stwierdził, że Tax Care wprowadzał konsumentów w błąd co do rodzaju oferowanego produktu, okresu obowiązywania umowy, wysokości i częstotliwości opłacania składki, przyszłych zysków oraz ryzyka i opłat związanych z produktem. Firmie nakazano zaniechanie stosowania tej praktyki i nałożono na nią karę pieniężną w wysokości 770 990 zł. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

Getin Noble Bank też był karany

UOKiK przypomina, że to nie pierwszy przypadek, gdy kwestionuje wprowadzanie konsumentów w błąd przez doradców finansowych i przypomina decyzję dotyczącą Getin Noble Banku wydaną w 2013 r. Stanowisko urzędu w tamtej sprawie podtrzymał niedawno Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oddalając odwołanie banku.

Zdaniem UOKiK, klienci Getin Noble Banku nie otrzymywali jasnych informacji na temat ryzyka związanego z zawarciem umowy o długoletni produkt inwestycyjno-oszczędnościowy, w tym wcześniejszego jej zerwania i możliwości utraty zgromadzonych oszczędności. Sąd uzasadniając swój wyrok, stwierdził, że banki są darzone dużym zaufaniem konsumentów, dlatego ich obowiązki informacyjne są znacznie szersze niż w przypadku innych instytucji.

Sąd uznał też, że przeciętny konsument nie ma wystarczającej wiedzy na temat skomplikowanych produktów finansowych, więc "ten deficyt wiedzy powinien zostać zrównoważony przez informacje przekazywane przez przedsiębiorcę za pośrednictwem każdej wykorzystywanej przez niego formy oddziaływania na decyzje nabywcze konsumentów, w tym również przez ulotki reklamowe".

Jak ustalił wcześniej UOKiK, pracownicy banku i placówek współpracujących prowadzili z klientami rozmowy w taki sposób, aby wierzyli oni, że decydują się na bezpieczny produkt, dzięki któremu osiągną wysokie zyski. Kara nałożona w 2013 r. na Getin Noble Bank wyniosła 5 658 465 zł. Po dwóch latach rozstrzygnięcie zostało podtrzymane przez sąd.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Więcej o: