Czarnecki znalazł sposób, jak nie płacić podatku bankowego. Inne banki także występują do KNF-u o "program naprawczy"

Getin Noble Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o akceptację programu postępowania naprawczego. Najpewniej oznacza to, że spółka jednego z najbogatszych Polaków Leszka Czarneckiego uniknie podatku bankowego.

- W związku ze znaczącymi obciążeniami zewnętrznymi, które nie były związane z bezpośrednią działalnością operacyjną banku, a w znaczący sposób wpłynęły na wynik netto IV kwartału 2015, bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o akceptację "Planu trwałej poprawy rentowności", w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego - napisał Getin Noble Bank w komunikacie.

Strata netto Getin Noble Banku w IV kwartale 2015 roku wyniosła aż 195,4 mln zł - wynika z obliczeń na podstawie raportu rocznego.

O co dokładnie chodzi w artykule 142 Prawa bankowego? Zgodnie z prawem w razie powstania straty bilansowej, bądź groźby jej nastąpienia albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności, zarząd banku ma niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedstawiać jej program postępowania naprawczego.

Czy to oznacza, że instytucja znana z kredytów frankowych i samochodowych ledwo zipie, a Leszek Czarnecki powinien powoli wycofywać się z biznesu? Nie do końca, co pokazuje zresztą stopniowa poprawa giełdowej wyceny spółki od początku roku (jeszcze w styczniu za akcję Getin Noble Banku inwestorzy płacili 41 groszy, obecnie to 58 groszy). Za cały rok 2015 spółka ma zresztą 44 mln zł zysku, a jej kapitał przekracza 5 miliardów złotych. To nie wygląda na problem. 

Ale kluczowy jest IV kwartał, a nie cały rok. Dzięki wykazaniu dużej straty tylko w ostatnim kwartale uniknie ona zapłaty podatku bankowego. Zgodnie z ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych, realizacja programu naprawczego całkowicie zwalnia je z obowiązku zapłaty nowej daniny.

Na korzyść tej tezy przemawia fakt, że Getin dużą stratę w IV kwartale 2015 wykazał z rozmysłem. Jak podaje spółka odnotowany w IV kwartale ujemny wynik był spowodowany koniecznością ujęcia znaczących kosztów zdarzeń jednorazowych. W związku z upadłością SK Banku w Wołominie, Getin Noble Bank dokonał wpłaty w kwocie 116,9 mln zł na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo kwota 134,1 mln zł została zarezerwowana na poczet przyszłej wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Tę drugą kwotę - 134 mln zł - Getin mógł zaksięgować w IV kwartale, ale też w I kwartale, w drugim przypadku nie mógłby jednak tak prędko wdrożyć programu naprawczego.

Reasumując, bank poprzez prosty zabieg księgowy najpewniej uratuje ponad 200 mln zł, na tyle mniej więcej szacowano podatek, który miałby wpłacić w tym roku.

Drogę w kierunku "programu naprawczego" obiera coraz więcej banków. Obecnie postępowania naprawcze prowadzone są w siedmiu bankach, ale liczba ta może niebawem wzrosnąć. Bo nikt - w tym bankierzy - nie lubi przecież płacić podatków.