Związki zawodowe i pracodawcy dogadali się w sprawie wieku emerytalnego

Dla kobiet wiek emerytalny to ukończony 61. rok życia, a dla mężczyzn ukończone 66 lat - to efekt negocjacji emerytalnych związków zawodowych z pracodawcami.

Kiedy na emeryturę? Na to ważne pytanie próbował odpowiedzieć zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska pracowników i pracodawców, dotyczącego nowych zasad przechodzenia na emeryturę.

Zgodzono się na zatrzymanie zmian w wieku emerytalnym. W propozycji dla kobiet wiek emerytalny to ukończony 61. rok życia, a dla mężczyzn - ukończone 66 lat. Na emeryturę można by przejść także po osiągnięciu 35 lat okresów składkowych dla kobiet i 40 dla mężczyzn. W tych przypadkach zewidencjonowany kapitał zebrany przez ubezpieczonego musi pozwalać na wyliczenie emerytury w wysokości 130 proc. najniższej emerytury.

Porozumienie parafowali przedstawiciele: "Solidarności", Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Związek Rzemiosła Polskiego, Business Center Club, a także Pracodawcy RP.

Konfederacja Lewiatan nie zgodziła się na powstrzymanie stopniowego, w miarę wydłużania się życia, podwyższania wieku emerytalnego kobiet i uznała, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być równy.

Uczestnicy zespołu będą spotykać się nadal. Uznali za konieczne wypracowanie warunków, które powinny być spełnione dla zrównania wieku emerytalnego.

Żyjemy coraz dłużej

Od 2013 r. obowiązuje wprowadzona przez Platformę Obywatelską ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Tłumaczono ją złą sytuacją finansów publicznych i sytuacją demograficzną kraju. Żyjemy dłużej, w szczególności dotyczy to kobiet. Coraz mniej się także nas rodzi.

W związku z dużym oporem społecznym dla rozwiązań PO prezydent Andrzej Duda proponował, że złoży projekt ustawy, który przywróci wiek emerytalny 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.