Będzie łatwiej o pracowników z Ukrainy. Komisja Europejska chce znieść im wizy

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie obowiązku posiadania wiz wjazdowych do krajów strefy Schengen dla obywateli Ukrainy. Propozycję musi teraz przyjąć Parlament Europejski i Rada UE.

Jeśli tak się stanie, to Ukraina dołączy do grupy ponad 70 krajów, których obywatele mogą dziś wjeżdżać do Polski bez konieczności posiadania wizy.

Obywatele Ukrainy są coraz ważniejsi dla polskiego rynku pracy. W ubiegłym roku polskie firmy legalnie zatrudniały około 700 tysięcy obywateli Ukrainy. To dwa razy więcej niż w 2014. Po zniesieniu wiz zainteresowanie wśród Ukraińców pracą w Polsce zapewne jeszcze wzrośnie. Ale brak obowiązku posiadania wizy będzie też dla nich oznaczać ułatwienie w zdobyciu pracy sezonowej w Niemczech i innych krajach UE.

Proponowana zmiana dotyczy tylko krótkoterminowych (nie dłuższych niż 90 dni) pobytów w krajach strefy Schengen w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Nie zmienią się za to inne zasady przekraczania granicy. Wjeżdżający będzie musiał ujawnić cel podróży, a także wykazać, że ma wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu.

Prawo wjazdu do Polski lub innego kraju strefy Schengen bez wizy nie będzie jeszcze oznaczało prawa do podjęcia tam legalnej pracy. Jednak warto wiedzieć, że już dziś obywatele Ukrainy (a także Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji) korzystają w Polsce z poważnych ułatwień. Nie jest od nich wymagane pozwolenie na pracę, zamiast tego wystarczy, że pracodawca zarejestruje w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Na podstawie takiego oświadczenia przyszły pracownik otrzymuje w polskim konsulacie w swoim kraju wizę pobytową uprawniającą do wykonywania pracy w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli pracownik się sprawdzi, to po trzech miesiącach pracy zatrudniający może wystąpić o wydanie takiej osobie zezwolenia na pracę według uproszczonej procedury.

ZOBACZ TEŻ: 2 i pół miliarda złotych - tyle zarobili w Polsce i wysłali do swoich domów rodzinnych obywatele Ukrainy. A to dane tylko za 3 miesiące

Z jeszcze innego ułatwienia korzystają obywatele Ukrainy, którzy od co najmniej trzech lat mieszkają w strefie przy granicy z Polską. Mogą oni wielokrotnie przekraczać granicę naszego kraju na podstawie zezwolenia na mały ruch graniczny, wydanego przez polskiego konsula we Lwowie lub Łucku. Formalnie takie zezwolenie uprawnia jedynie do przebywania w strefie przygranicznej, obejmującej obszar oddalony do około 30 km od wspólnej granicy. Zezwolenie nie wystarcza, by legalnie pracować w Polsce.

Rozmowy na temat zniesienia wiz dla Ukraińców toczą się już od października 2008. Ułatwienie będzie dotyczyło tylko posiadaczy paszportów biometrycznych. Ukraińcy zostaliby więc zrównani w prawach z obywatelami Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Mołdawii i Serbii, którzy dziś wjeżdżają do Polski bez wizy właśnie pod warunkiem posiadania paszportu biometrycznego.

 

Więcej o: