Zgłoś firmę do jubileuszowej Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości

To okazja, by bezpłatnie zapromować swoje mikro lub duże przedsiębiorstwo. Kandydaci do tegorocznej edycji mogą się zgłaszać do 23 maja

Aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu trzeba (na wstępie) prowadzić działalność w woj. warmińsko-mazurskim przez co najmniej 4 lata. Nagroda i wyróżnienia przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i placówkom edukacyjnym, które osiągnęły najwyższą ocenę ekspertów zaproszonych przez organizatorów. - Tegoroczna, jubileuszowa XV edycja konkursu wyłoni liderów zarządzania, budujących swoją przewagę na rynku lub w działalności publicznej, poprzez wysokie standardy działania, jakość wyrobów i świadczonych usług oraz potencjał swojej kadry - komentuje marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Wspólnym wyróżnikiem laureatów nagrody jest pielęgnowanie kultury jakości wewnątrz organizacji, jak również poza firmą czy instytucją.

I dodaje: - Jestem przekonany, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, ukierunkowanej tak wyraźnie na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności, także z zakresu organizacji i zarządzania, polityka projakościowa zyska jeszcze na znaczeniu.

Historia tej nagrody sięga lata 2000 roku, kiedy to zarząd województwa ustanowił Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości. Jesienią zaś podpisał umowę z Krajową Izbą Gospodarczą dotyczącą prawa do wykorzystania modelu Polskiej Nagrody Jakości. W efekcie od 2001 r. w listopadzie na Gali Jakości w Olsztynie są wręczane statuetki i dyplomy dla najlepszych przedsiębiorstw, organizacji publicznych i edukacyjnych biorących udział w tym wydarzeniu.

Dotychczas w 14 edycjach konkursu wzięło udział 211 uczestników, którzy potem często z sukcesami rywalizowały o Polską Nagrodę Jakości.

Pierwszym laureatem (w kategorii zagranicznych przedsiębiorstw produkcyjnych) został ówczesny Philips Lighting Farel Mazury Ltd. w Kętrzynie. - Inicjatywy takie jak Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości to poza doskonałą okazją promocji firmy, także promocja i budowanie profesjonalnego wizerunku regionu, w którym mieszkamy, na którego sukcesie wszystkim nam bardzo zależy - uważa Piotr Kurgun, szef jakości dzisiejszej Philips Lighting Poland S.A.

Warmińsko-Mazurską Nagrodę Jakości do tej pory otrzymali także m.in.: * Komenda Miejska Policji w Elblągu (w 2004 r. w kategorii organizacji publicznych), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie (w 2008 r. w kategorii przedsiębiorstw), Centrum Tańca Wasilewski (w 2009 r. w kategorii mikroprzedsiębiorstw), Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi (w 2010 r. w kategorii organizacji edukacyjnych), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie (w 2012 r. w kategorii organizacji produkcyjnych i usługowych), a w minionej edycji Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi i I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie. - W 2015 r. obchodziliśmy jubileusz 70-lecia swojego powojennego istnienia - przypomina Jolanta Skrzypczyńska, dyrektorka placówki. - Korzenie szkoły sięgają roku 1887, gdy wybudowano budynek na cele edukacyjne i otwarto w nim ówczesną szkołę.

Zainteresowanie, jakim się cieszy nasze liceum podczas naboru oraz rzesze absolwentów, którzy chętnie odwiedzają, nawet po latach, mury szkoły, to niezaprzeczalne dowody na to, że jesteśmy szkołą, w której wymagamy nie tylko od ucznia, ale przede wszystkim od siebie. W efekcie wysoka jakość przekłada się na korzyść ucznia, a o to przecież chodzi. Otrzymanie Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości jest niewątpliwym sukcesem i potwierdzeniem, że warto pracować, pracować dobrze i utrzymywać standardy, wypełniając misję, dla jakiej jest się powołanym.

Warunki uczestnictwa

Zainteresowani powinni złożyć w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn), poprawnie wypełniony i podpisany wniosek, wraz z wymaganą dokumentacją do 23 maja 2016 r. Formularz i regulamin konkursu są na stronie urzędu marszałkowskiego www.wrota.warmia.mazury.pl .

Laureaci mają możliwość korzystania ze znaku/logo i hasła Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości przez rok z możliwością prolongaty na kolejny okres.

Patronat prasowy: „Gazeta Wyborcza Olsztyn”.