500 złotych dla mniej niż co drugiego dziecka

Świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 Plus” zostały przyznane na ponad 3,2 mln dzieci. To 47 proc. ogółu dzieci w Polsce – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy działania programu złożono 2,62 mln wniosków o świadczenie wychowawcze. Co ciekawe, aż 80 proc. z nich trafiło do urzędów droga tradycyjną, a tylko co piąty wniosek został złożony przez internet. Do 1 lipca wydane zostało 2,23 mln decyzji, co oznacza, że do tej daty rozpatrzono 85 proc. wniosków. Łącznie na wypłaty przeznaczono już prawie 5 mld zł.

Opóźnienie w rozpatrywaniu wniosków nie wpłynie na wysokość otrzymywanego świadczenia. Osoby, które złożyły dokumenty nie później niż 1 lipca br., otrzymają pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu.

Jeśli rodzina wydaje środki z programu niegodnie z przeznaczeniem, można je zamienić na pomoc w formie rzeczowej. Jednak skala tego zjawiska jest na razie niewielka. Od 1 kwietnia prowadzono 254 sprawy dotyczące zmiany formy wypłaty świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową.

Więcej o: