Chętnie korzystamy ze świadczeń socjalnych za Odrą. Zasiłki w Niemczech pobiera 100 tys. Polaków

Aż 1,54 mln cudzoziemców pobiera w Niemczech zasiłek dla bezrobotnych. Trzecią najliczniejszą grupą korzystająca z tego przywileju są Polacy - informuje niemiecki Bild, powołując się na dane Federalnej Agencji Pracy.

Według dziennika, niemieckie świadczenia dla bezrobotnych odbierało pod koniec kwietnia br. 92,5 tys. Polaków. Wśród beneficjentów więcej było jedynie bezrobotnych pochodzących z Syrii (242,4 tys.) i Turcji (295,3 tys.). Łącznie liczba obcokrajowców pobierających pieniądze zwiększyła się w ciągu roku o ponad 170 tys. osób. Obecnie jest ich łącznie 1,54 mln.

Najszybciej wzrasta liczba beneficjentów z Syrii i Erytrei. Z kolei liczba Niemców korzystających z tego zasiłku zmniejszyła się o niecałe 240 tys. osób, do 4,36 mln. Łącznie zasiłek pobierał mniej więcej co 13. Niemiec i niemal co piąty obcokrajowiec mieszkający w tym kraju.

Bardzo niskie bezrobocie

Jak wynika z danych Eurostatu, bezrobocie w Niemczech wynosi obecnie 4,2 proc. i jest jednym z najniższych w całej UE. Mniejszy odsetek osób pozostających bez pracy jest tylko na Malcie (4,0 proc.) i w Czechach (4,1 proc.).

Z kolei w Polsce bezrobocie, mierzone tą samą metodą (gdzie liczy się faktyczne pozostawanie bez pracy i faktyczna chęć jej podjęcia, a nie tylko fakt figurowania w rejestrach urzędu pracy) wynosi 6,2 proc. Średnia dla całej UE to 8,6 proc.

Więcej o: