Elektroniczne kajdanki zbyt rzadko stosowane, Impel pozywa skarb państwa

Impel Security Polska pozwał do sądu Ministerstwo Sprawiedliwości. Firma traci przez to, że przestępcy zbyt rzadko odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego. Chce więc gwarancji minimalnego wynagrodzenia za swoje usługi.

Konsorcjum spółek Impel Security Polska (lider), SMT Software, EBS i ITM Poland w kwietniu 2014 r. podpisało z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę o stworzenie, utrzymanie i serwisowanie systemu elektronicznego dozoru skazanych. To rozwiązanie, dzięki któremu przestępcy skazani na drobną karę pozbawienia wolności, mogą, dzięki elektronicznemu monitoringowi, odbywać ją poza więzieniem - w domu lub innym wskazanym przez sąd miejscu.

W momencie podpisania umowy informowano tylko o maksymalnym wynagrodzeniu dla konsorcjum, na poziomie 214,02 mln zł brutto. Jak się teraz okazało, stawkę uzależniono od tego, jak intensywnie system będzie używany. Tymczasem jest on wykorzystywany w niewielkim stopniu.

Gdy w 2014 r. strony podpisywały umowę, karę w tej formie odbywało 4969 skazanych. Rok wcześniej ich liczba przekraczała 5,3 tys. i był to moment największej popularności dozoru elektronicznego. Od tego czasu liczba skazanych przebywających poza więzieniami i monitorowanych elektronicznie drastycznie się zmniejszyła. Pod koniec czerwca br. było ich już tylko 2850. Tymczasem pojemność systemu stworzonego przez konsorcjum firm to aż 12,5 tys. miejsc. Jest on więc wykorzystany zaledwie w 22 proc. Dla porównania: zapełnienie aresztów i zakładów karnych w skali kraju przekracza 86 proc., a obecnie przebywa w nich łącznie około 71 tys. osób.

Spółka Impel Security Polska zdecydowała się wystąpić do sądu z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości. Powołując się na umieszczoną w umowie klauzulę renegocjacyjną, a także na ogólny zapis Kodeksu cywilnego, przewidujący możliwość modyfikacji umowy ze względu na „nadzwyczajną zmianę stosunków”, będzie się domagała wpisania do umowy kwoty wynagrodzenia minimalnego na poziomie 167,7 mln zł.

Więcej o: