Co czwarty mieszkaniec tego kraju to obcokrajowiec. Pobity rekord

W 2015 roku liczba obcokrajowców w Szwajcarii przekroczyła 2 miliony. Oznacza to, że stanowią oni niemal 25 proc. tamtejszej populacji.

Szwajcarski Urząd Statystyczny (OFS) w najnowszym raporcie informuje, że w ubiegłym roku grupa cudzoziemców mających prawo stałego pobytu w tym kraju liczyła 2,05 mln osób. To o 2,5 proc. więcej niż w 2014 roku. Liczba imigrantów z prawem do stałego pobytu na terenie Szwajcarii rośnie od 2005 roku. W ciągu 10 lat do Szwajcarii napłynęło ponad pół miliona obcokrajowców.

Odsetek obcokrajowców w SzwajcariiOdsetek obcokrajowców w Szwajcarii Office fédéral de la statistique OFS

Pierwszy w historii liczba imigrantów przebywających w tym kraju 12 miesięcy lub dłużej przekroczyła 2 mln. W Szwajcarii mieszka 8,33 mln osób, cudzoziemców jest więc 24,6 proc.

Dodatnie saldo migracji

Wśród imigrantów posiadających prawo do stałego pobytu w Helwecji najwięcej jest Włochów, Niemców, Portugalczyków, Francuzów i Kosowian. Jest ich ponad połowa (54 proc.) wszystkich obcokrajowców. Największa ich grupa przebywa w kantonie genewskim (aż 41 proc. wszystkich mieszkańców), okręgu Bazylei (35 proc.) oraz kantonie Vaud (34 proc.).

Szwajcarski Urząd Statystyczny podaje także, że 44 proc. imigrantów posiadających prawo do stałego pobytu mieszka tam 10 lat lub dłużej. W 2015 roku 41 tys. przybyszów uzyskało szwajcarskie obywatelstwo. Dużo jest także osób urodzonych w Szwajcarii, ale nielegitymujących się tamtejszym obywatelstwem.

Szwajcaria ma dodatnie saldo migracji. W ubiegłym roku przybyło tam 189 tys. ludzi, a wyemigrowało 116 tys.

Więcej o: