Rośnie liczba Polaków płacących wyższe podatki. "Bogacze" wrzucają do wspólnej kasy nieproporcjonalnie dużo

Ponad 700 tys. podatników zapłaciło podatek dochodowy według wyższej, 32 proc. stawki. Natomiast z liniowego podatku skorzystało około 0,5 mln osób prowadzących działalność gospodarczą - podało Ministerstwo Finansów w corocznej informacji o rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Najbardziej ekscytującą informacją, jaka można znaleźć w danych resortu finansów, jest oczywiście ta o liczbie „bogaczy” płacących podatek dochodowy według wyższej stawki. Przypomnijmy, że próg podatkowy wynosił w 2015 r. 85 528 złotych rocznie (brutto), co odpowiada około 7,1 tys. zł miesięcznie. Dochody PRZEKRACZAJĄCE tę kwotę są obciążone podatkiem 32 proc. (czyli dochody do 85 528 zł są opodatkowane stawką 18 proc., a dopiero nadwyżka stawką 32 proc.).

Skala podatkowaSkala podatkowa źródło: Ministerstwo Finansów

Do wyższego progu dochodowego "wpadło" w zeszłym roku 710,5 tys. osób, a więc prawie 3 proc. spośród 24,6 mln osób rozliczających się według skali podatkowej (dokładniej 2,91 proc.).

Liczba opodatkowanych według wyższej stawki rośnie z roku na rok. To efekt zarówno wzrostu wynagrodzeń, jak i zamrożenia progów podatkowych. Dla porównania: w 2014 r. w drugi próg podatkowy wpadło 657,8 tys. osób, w 2013 r. - 601,6 tys., zaś w 2012 r. - 554,4 tys. osób.

Niecałe 3 procent najlepiej zarabiających zrzucało się do wspólnej kasy w znacznie większym stopniu, niż wynikałoby to z liczebności tej grupy. Ich dochody stanowiły w 2015 r. ponad 14 proc. kwot zgłoszonych do opodatkowania według skali podatkowej. Natomiast podatek od tych dochodów to już prawie 26 proc. wszystkich wpływów pochodzących od osób rozliczających się według skali podatkowej.

Ministerstwo wyliczyło też, że podatnicy z pierwszej grupy efektywnie oddali w postaci podatku średnio 7,35 proc. swoich dochodów, zaś ci z dochodami powyżej progu - średnio 15,55 proc. Podatek należny od wszystkich rozliczających się według skali podatkowej wyniósł w ubiegłym roku nieco ponad 59 mld zł, czyli 2,4 tys. zł średnio na jednego podatnika.

Ciekawe jest też zestawienie pokazujące, jakiego rodzaju dochody były najczęściej zgłaszane do opodatkowania według skali. I tak 62,6 proc. kwot pochodziło z pracy etatowej i innych źródeł wpisywanych do tej samej pozycji w zeznaniu podatkowym (to m. in. spółdzielcza umowa o pracę, praca nakładcza czy zasiłki wypłacane przez zakład pracy).

Druga największa grupa to dochody wypłacane w postaci emerytur i rent, które stanowiły 26,2 proc. ogólnej kwoty. Pozarolnicza działalność gospodarcza odpowiada już tylko za 4,8 proc. dochodów zgłoszonych do opodatkowania według skali podatkowej, a umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło) - za 4,2 proc. Ten odsetek delikatnie obniża się od kilku lat, co świadczyłoby o tym, że zjawisko wypychania pracowników etatowych na tzw. umowy śmieciowe przynajmniej nie przybiera na sile.

Z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków skorzystało 9,3 mln podatników (czyli prawie 0,5 proc. mniej niż przed rokiem), natomiast z preferencji podatkowych dla osób samotnie wychowujących dzieci - 562 tys. osób (wzrost o 4,5 proc.).

PodatkiPodatki fot.Shutterstock

A jakie ulgi, oprócz możliwości odliczenia składek na ZUS i składek zdrowotnych, okazały się najpopularniejsze? Od dochodu najczęściej odliczane były wydatki na cele rehabilitacyjne. Z tej możliwości skorzystało prawie 1,1 mln podatników, a każdy z nich średnio zmniejszył podstawę opodatkowania o niemal 2,3 tys. zł. Natomiast kwotę podatku najczęściej zmniejszała ulga na dzieci, z której skorzystało około 4,5 mln rozliczających się z fiskusem.

Resort finansów przyjrzał się też rozliczeniom podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy zdecydowali się płacić podatek liniowy. Było ich w zeszłym roku 502,6 tys. Cała ta grupa wykazała dochody w wysokość około 110,6 mld zł, co daje średnio nieco ponad 220 tys. zł na jednego podatnika. Wszyscy oni zapłacili łącznie około 19,1 mld zł podatku dochodowego, czyli średnio 38 tys. zł na jednego rozliczającego się w ten sposób.