Bezrobocie znów spadło, przybyło ofert pracy, wzrosły też wynagrodzenia

Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny poinformował o spadku bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 8,3 proc. Okazała się więc niższa od szacunków resortu pracy i od oczekiwań analityków

Dane GUS nieco zaskoczyły, bo wcześniej Ministerstwo Pracy wstępnie podawało, że we wrześniu bezrobocie w Polsce wyniosło 8,4 proc. Tyle samo wyniosła średnia z oczekiwań analityków. Tymczasem oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego są jeszcze lepsze. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września br. wyniosła 1324,1 tys. wobec 1346,9 tys. miesiąc wcześniej (spadek o 1,7 proc). Imponująca jest natomiast zmiana, do jakiej doszło w skali roku. W tym czasie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 215,3 tys. osób, czyli aż o 14 proc. Równocześnie stopa bezrobocia na poziomie 8,3 proc. jest najniższą od 1991 r.

"Trend spadkowy bezrobocia w ostatnich miesiącach to przede wszystkim efekt dwóch czynników: wciąż solidnego popytu na pracowników ze strony przedsiębiorstw
i stopniowo kurczących się zasobów siły roboczej. Spodziewamy się, że ten trend będzie kontynuowany w najbliższych miesiącach" - napisali w komentarzu analitycy BZ WBK.

W ciągu roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich 16 województwach. Najwyraźniej, bo o 2,3 pp., w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Najskromniejszą zmianę odnotowano w województwie opolskim - o 0,9 pp. Jednak dalej zróżnicowanie regionalne jest bardzo wyraźne. W województwie wielkopolskim wskaźnik bezrobocia wynosi obecnie 5,1 proc., zaś w warmińsko-mazurskim – wciąż aż 13,7 proc. Różnice na poziomie powiatów są jeszcze większe.

Spadkowi bezrobocia towarzyszył wzrost zatrudnienia o 3,2 proc. rok do roku - zarówno gdy porównujemy wrzesień 2016 r. do września ubiegłego roku, jak i cały trzeci kwartał br. do okresu lipiec-wrzesień 2015 r. Cały czas rośnie też liczba ofert zatrudnienia zgłaszanych do urzędów pracy. We wrześniu było ich 139,1 tys., czyli o 0,6 proc. więcej niż przed miesiącem i o 8,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Spadające bezrobocie i coraz większe problemy z obsadzaniem wakatów wymuszają na pracodawcach wzrost płac. Jak wyliczył GUS, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu realnym było we wrześniu o 4,4 proc. wyższe niż przed rokiem. W ujęciu nominalnym, a więc nie uwzględniającym deflacji, wzrost płac wyniósł 3,9 proc. Natomiast w całym trzecim kwartale płace wzrosły o 5,0 proc. realnie i 4,2 proc. nominalnie w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku.

Zobacz także WIDEO: Największy strajk na świecie. 150 milionów mieszkańców Indii odeszło od swoich stanowisk pracy

Więcej o: