SN: Wydawanie kluczy musi być oskładkowane. Koniec z zatrudnianiem ochroniarzy na umowie o dzieło?

Pracownicy ochrony podlegają ubezpieczeniu społecznemu - stwierdził Sąd Najwyższy. Nie mogą być więc zatrudniani na umowie o dzieło.

„O rodzaju zawieranych umów przez spółki nie decyduje poziom opłacalności przedsięwzięcia. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego takie prace jak wydawanie kluczy na portierni czy otwieranie bramy nie mieści się w przedmiocie umowy o dzieło – stwierdził SN oddalając skargę kasacyjną spółki K., która przez kilkanaście lat zatrudniała pracowników ochrony na umowie o dzieło.

Spółka się broni: „ZUS też zatrudnia na umowę o dzieło”

W 2013 roku do spółki K. przyszła kontrola ZUS, która nakazała jej opłacenie składek za kilkanaście lat wstecz. Decyzja dotyczyła 60 pracowników ochrony zatrudnianych przez spółkę. W opinii ZUS-u, umowy zawierane przez spółkę z pracownikami miały charakter umów zlecenia, które od 1999 roku podlegają oskładkowaniu.

Spółka postanowiła złożyć powództwo przeciwko decyzji urzędników I Oddziału ZUS w Łodzi. W czasie postępowania, przedstawiciele ZUS argumentowali, że spółka celowo zatrudniała pracowników ochrony na umowie o dzieło, aby unikać płacenia składek.

Z kolei reprezentujący spółkę radca prawny bronił się, że gdyby umowy zostały oskładkowane to pracownicy ochrony zarabialiby na rękę zaledwie 1,8 zł za godzinę, podczas gdy przy umowie o dzieło zarabiali oni średnio 4-5 zł. Radca stwierdził również, że sam ZUS zatrudnia swoich ochroniarzy na umowie o dzieło.

Ostatecznie powództwo spółki zostało oddalone przez sądu obydwu instancji, a do Sądu Najwyższego trafiła skarga kasacyjna.

Wydawanie kluczy musi być oskładkowane

SN  przychylił się do decyzji sądów niższej instancji i 25 listopada oddalił skargę kasacyjną spółki. W uzasadnieniu, sędzia sprawozdawca Bogdan Bieniek podkreślił, że o zawieraniu umów przez spółki nie decyduje poziom opłacalności przedsięwzięcia.

„Aspekt ekonomiczny sprawy nie jest najważniejszy, choć sąd zdaje sobie sprawę, że nawet niektóre sądy, urzędy czy inne jednostki budżetowe zawierają umowy o dzieło z przedsiębiorstwami chroniącymi mienie”  - podkreślił.

Jednocześnie sędzia Bieniek zasugerował, że byłoby dobrze, gdyby takie instytucje jak ZUS w przetargach preferowały podmioty, które zatrudniają pracowników ochrony na umowę o pracę, gdyż tego typu zawody wiążą się z dużym ryzykiem uszkodzenia ciała.

Źródło: Lex.pl

Więcej o: