Tysiące przedsiębiorców w kłopotach. Zalegają u firm pożyczkowych na ponad 44 mln zł

Jak wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, problem z niespłacanymi długami od niebankowych pożyczkodawców ma blisko 5800 osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek. Ich zaległe zadłużenie przekracza 44 mln zł.

Nie tylko osoby prywatne, szpitale czy samorządy zadłużają się w firmach pożyczkowych. BIG InfoMonitor i BIK donosi, że pośród dłużników znajdujących się w ich bazach, 5710 osób fizycznych prowadzących mikrofirmy oraz 46 spółek prawa handlowego ma przeterminowane zadłużenie w firmach pożyczkowych. Nieuregulowane płatności sięgają  44,2 mln zł.

Co prawda te 44,2 mln zł to mniej niż 1,5 proc. łącznych zaległości firm z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, jednak i tak są to alarmujące dane. - Samo zjawisko finansowania działalności gospodarczej pożyczkami, których koszt znacząco przewyższa koszty bankowych kredytów, może wydawać się zaskakujące - zwraca uwagę Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.

Jak wynika z danych Biura, dominującą grupą dłużników firm pożyczkowych są przedstawiciele handlu detalicznego i hurtowego, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa. Do niebankowych instytucji po pieniądze zwracają się także producenci żywności, lokale gastronomiczne, biura projektowe, architektoniczne i badawcze czy biznesy z obszaru transportu i edukacji.

Największy dług w firmie pożyczkowej dochodzi do 1 mln zł. 990 tys. zł pożyczki do oddania ma dłużnik z Mazowsza, prowadzący działalność w zakresie architektury. Dłużnik z woj. kujawsko-pomorskiego, zajmujący się sprzedażą paliw, ma do oddania 273 tys. zł. Niewiele mniej zaległego długu, bo 260 tys. zł, ma przedsiębiorstwo serwisujące pojazdy w woj. zachodniopomorskim.

Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, ok. 40 proc. indywidualnych klientów firm pożyczkowych ma zadłużenie zaległe więcej niż 90 dni, a kolejnych 20 proc. też zalega ze spłatą, ale krócej. Warto jednak przypomnieć, że tylko niektóre firmy pożyczkowe współpracują z BIK, więc ta statystyka nie obejmuje całego rynku. Czytaj więcej: 2 na 5 klientów firm pożyczkowych zalega ze spłatą ponad 90 dni. Przygnębiające dane

Zobacz także WIDEO: Cimoszewicz: Nie odczuwam wielkiej litości dla tych, którzy podejmowali ryzyko i zaciągali kredyty walutowe 

Więcej o: