Po pięciu latach zapłacisz połowę, po dziesięciu - ani grosza. Nowy pomysł na zmiany w podatku Belki

Oszczędzający długoterminowo powinni płacić niższy podatek od dochodów kapitałowych lub nawet być z niego całkiem zwolnieni - przekonuje Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zdaniem prezes warszawskiej giełdy, osoba inwestująca przez 10 lat powinna być całkowicie zwolniona z podatku od wypracowanych zysków. Natomiast pięcioletni horyzont inwestycyjny powinien zapewniać redukcję tej daniny o połowę. Wiceminister rozwoju, Jerzy Kwieciński, uznał te propozycje za "warte rozważenia", ale też podkreślił, że trzeba policzyć krótko- i długoterminowe skutki budżetowe ewentualnej obniżki.

Przypomnijmy, że w lipcu Ministerstwo Rozwoju wystąpiło z propozycją idącą nawet dalej. Jednym z elementów ogłoszonego wtedy Planu Budowy Kapitału było obniżenie stawki opodatkowania dochodów kapitałowych z dzisiejszych z 19 proc. do 10 proc., o ile oszczędzającym jest osoba fizyczna, a inwestycja trwa dłużej niż 12 miesięcy.

;Inauguracja obchodow 25 lecia Gieldy Papierow Wartosciowych;Inauguracja obchodow 25 lecia Gieldy Papierow Wartosciowych Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Dziś z podatku od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, zwolnione są świadczenia z niektórych produktów ochronno-inwestycyjnych. Nie płacą go też osoby oszczędzające na emeryturę w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), o ile spełnią warunku dotyczące minimalnego okresu oszczędzania i terminu wypłaty oszczędności. Te formy pomnażania kapitału nie są jednak zbyt popularne. Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, w połowie roku instytucje finansowe prowadziły 868 tys. kont IKE i 614 tys. kont IKZE. To jednak głównie martwe rachunki. W pierwszym półroczu br. jakiekolwiek wpłaty odnotowano na mniej niż co czwartym IKE oraz mniej niż co szóstym IKZE.

Do 31. marca 2012 r. istniała jeszcze jedna możliwość, chętnie wykorzystywana przez banki i ich klientów. Przed ta datą podatek Belki naliczano, stosując ogólne zasady zaokrąglania - a więc podstawę opodatkowania i naliczony podatek zaokrąglano do pełnych złotych. Wystarczyło więc tak skonstruować lokatę lub rachunek, by jednorazowo wypłacać klientom nie więcej niż 2,49 zł odsetek - podatek od takiej kwoty wynosił zero. Jednak ordynacja podatkowa została znowelizowana i tę furtkę zamknięto. Obecnie zarówno podstawa opodatkowania jak i wysokość podatku są zaokrąglane do pełnego grosza w górę. Opodatkowane są więc nawet najdrobniejsze zyski.

Więcej o: