Został tylko miesiąc na złożenie oświadczenia FATCA. Jeśli tego nie zrobisz, bank zablokuje twoje konto

Jeszcze tylko miesiąc mają klienci banków na złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej FATCA. Brzmi groźnie i faktycznie nie można tego zlekceważyć. Osobom, które nie dostarczą oświadczenia do końca listopada, już na początku grudnia zostaną zablokowane rachunki.

Amerykański rząd postanowił w zeszłym roku wyłapać osoby, które trzymają swoje pieniądze poza granicami kraju, omijając obowiązek podatkowy. Przyjął więc ustawę FATCA („Foreign Account Tax Compliance Act”), a następnie podpisywał stosowne porozumienia z poszczególnymi krajami.

Na mocy porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki i ustawy obowiązującej od 1 grudnia 2015 r., polskie instytucje finansowe zostały zobligowane do raportowania klientów będących rezydentami podatkowymi USA.

Klienci muszą się opowiedzieć

Operacja jest jednak skomplikowana, bo oświadczenia muszą złożyć klienci (indywidualni i firmowi) banków, SKOK-ów, towarzystw inwestycyjnych, domów maklerskich czy zakładów ubezpieczeń, którzy zawarli swoje umowy pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r.

Zwykle banki nie wymagają oświadczenia od klientów, którzy na dzień 1 grudnia 2015 r. mieli środki niższe niż równowartość 50 tys. dolarów. Niemniej, jak tłumaczą, przepisy są skomplikowane i niejednoznaczne, część woli więc się zabezpieczać i zbierać stosowne dane od wszystkich klientów.

Instytucje finansowe przypominają o tej konieczności za pomocą różnych narzędzi - przesyłają druk pocztą tradycyjną (z kopertą zwrotną, już z uiszczoną opłatą pocztową), informują w systemie bankowości internetowej, umożliwiają złożenie oświadczenia w oddziałach lub nawet telefonicznie.

Nie ignoruj, bo zablokują ci rachunek!

Jest niewielkie prawdopodobieństwo, że ktoś, kto choć w niewielkim stopniu interesuje się swoimi rachunkami, nie został poinformowany o konieczności złożenia oświadczenia. Absolutnie jednak nie można sprawy zignorować!

Jeśli nie dostarczy się oświadczenia o statusie FATCA do końca listopada br., instytucje finansowe będą miały obowiązek blokady naszych rachunków w ciągu 3 dni roboczych. Nie będzie możliwe dokonywanie JAKICHKOLWIEK operacji, w tym nawet wypłata pieniędzy. Środki zostaną odblokowane dopiero po złożeniu oświadczenia FATCA.

Oświadczenia o statusie podatkowym FATCAOświadczenia o statusie podatkowym FATCA żródło: Bank Zachodni WBK

Całe oświadczenie o rezydencji podatkowej to zaznaczenie „ptaszka” w odpowiednim polu - czy przepisy FATCA nas dotyczą, czy też nie. W systemie bankowości internetowej trwa to dosłownie kilka sekund.

Od 1 grudnia 2015 r. przy podpisywaniu umów z instytucjami finansowymi złożenie oświadczenia o statusie FATCA jest już obligatoryjne, inaczej nie otworzymy rachunku.

Pamiętaj - oświadczenie FATCA musisz złożyć w każdej instytucji, która Cię o to poprosi. Jeśli masz wspólny rachunek z żoną/mężem, deklarację musicie wypełnić oboje. Pełnomocnictwo do rachunku nie wymaga składania oświadczenia.

Kto jest rezydentem podatkowym USA?

Obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych mają nie tylko obywatele kraju, ale także stali rezydenci, posiadacze „zielonej karty” czy osoby, które w Stanach przebywały przez określony czas (minimum 31 dni w bieżącym roku i przynajmniej 183 w bieżącym i dwóch poprzednich).

Podsumowując - można narzekać na prawo, mówić coś o „murzyńskości” w relacjach z USA, ale niestety nie mamy innego wyjścia. Dla przygniatającej większości Polaków to zwykła formalność, papierologia, ale jeśli dotyczy nas obowiązek złożenia oświadczenia o statusie podatkowym w Stanach, to musimy go wypełnić. Inaczej w grudniu zostaniemy odcięci od pieniędzy.

Więcej o: