Jest lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Bezrobocie w Polsce wreszcie sześciocyfrowe - podaje Eurostat

Bezrobocie w Polsce spadło we wrześniu z 5,9 proc. do 5,7 proc. - wyliczył Eurostat. Takie informacje o coraz niższym odsetku osób pozostających bez pracy napływają co miesiąc, jednak dzisiejsza jest wyjątkowa.

Wyliczona przez Eurostat stopa bezrobocia na poziomie 5,7 proc. oznacza, że bez pracy pozostaje w Polsce mniej niż milion osób. To pierwszy taki wynik od czasu, gdy Polska przystąpiła do UE, a naszym rynkiem pracy zaczął interesować się Eurostat. We wrześniu bez pracy pozostawało 990 tys. osób. Tymczasem miesiąc wcześniej bezrobotnych było 1010 tys., zaś rok wcześniej, we wrześniu 2015 r. - 1269 tys. osób.

Dane podawane przez Eurostat różnią się znacznie od informacji o bezrobociu rejestrowanym, podawanych przez GUS. To wynik stosowania zupełnie innej metodologii. GUS zlicza osoby zarejestrowane w urzędach pracy, a więc bezrobotne formalnie, natomiast Eurostat - tych, którzy nie mają pracy, aktywnie jej szukają i są gotowi szybko ją podjąć. I takich osób jest zdecydowanie mniej.

Stopa bezrobocia na poziomie 5,7 proc. to szósty najkorzystniejszy wskaźnik w całej UE. Najniższym odsetkiem osób bez pracy mogą się pochwalić Czechy (4,0 proc.), Niemcy (4,1 proc.) i Malta (4,7 proc.), natomiast zdecydowanie najgorzej sytuacja wygląda w Grecji. Według najnowszych dostępnych danych, z lipca br., stopa bezrobocia sięgała tam 23,3 proc. Średnia dla całej UE wynosi obecnie 8,5 proc. i jest identyczna jak miesiąc wcześniej.

A jak wygląda bezrobocie w innych krajach unijnych wyrażone w liczbach bezwzględnych, a nie odsetkiem osób pozostających bez pracy? Otóż okazuje się, że aż połowa unijnych bezrobotnych mieszka w trzech krajach: w Hiszpanii (4,4 mln osób bez pracy), Francji (3,0 mln) i we Włoszech (również 3,0 mln bezrobotnych). Ten zestaw nie powinien dziwić: to trzy z pięciu najludniejszych państw UE, a w każdym z nich bezrobocie mierzone w sposób klasyczny przekracza 10 procent. Dalej na tej liście znajdują się Niemcy (1,8 mln bezrobotnych) i Wielka Brytania (1,6 mln według danych z lipca - nowszych jeszcze nie ma). Wreszcie w Grecji, czyli jedynym unijnym kraju, w którym stopa bezrobocia przekracza 20 procent, bez pracy pozostaje 1,1 mln osób (również według danych z lipca).

Więcej o: