11 mld zł czystego zysku banków w Polsce i jedna bardzo ważna transakcja

Zyskiem netto wyższym o 31 mln zł niż przed rokiem może się pochwalić sektor bankowy. Ten niewielki wzrost nie byłby możliwy, gdyby nie wpływy ze sprzedaży Visa Europe.

11,417 mld zł wyniósł w pierwszych trzech kwartałach zysk netto sektora bankowego – wyliczył Narodowy Bank Polski. To wynik minimalnie lepszy niż przed rokiem, kiedy banki od stycznia do września zarobiły 11,386 mld zł. Te kwoty są więc porównywalne, mimo że otoczenie, w którym przyszło działać bankom, dramatycznie się zmieniło w porównaniu z zeszłym rokiem.

Najważniejszą zmianą jest oczywiście wprowadzenie tzw. podatku bankowego. Pod koniec września, a więc po siedmiu miesiącach jego pobierania wpływy budżetowe z tego tytułu (a więc i koszty poniesione przez instytucje finansowe, w tym głównie banki) wyniosły 2,44 mld zł. Jeśli dotychczasowe tempo przyrastania tej kwoty zostanie zachowane, fiskus w ciągu roku zbierze z nowego podatku około 3,5 mld zł. To znacząca suma, gdy zestawi się je z 11,4 mld zł zysku netto czy nawet 45,4 mld zł wyniku na działalności bankowej wypracowanego przez cały sektor przez pierwsze trzy kwartały.

Miliony z jednej transakcji

Poprawa ubiegłorocznego wyniku finansowego nie byłaby możliwa, gdyby nie jednorazowy przychód osiągnięty przez banki w związku z przejęciem Visa Europe przez Visa Inc. Wcześniej Visa Europe była własnością banków i firm świadczących usługi płatnicze z 38 krajów. Transakcja oznaczała oczywiście zastrzyk gotówki dla działających w Polsce banków.

Jak istotne są to kwoty? Pod koniec grudnia 2015 r. i na początku stycznia 2016 r. banki notowane na GPW informowały w komunikatach, jakich sum z tego tytułu się spodziewają. I tak do PKO BP miało wpłynąć 66,2 mln euro gotówką i 22,7 mln zł euro akcjach Visa Inc. Bank Millennium oczekiwał 55,5 mln euro gotówką i 19 mln euro w akcjach, BZ WBK – odpowiednio 46,7 mln euro i 16,0 mln euro, mBank – 43,6 mln euro i 15,0 mln euro, a ING – 31,1 mln euro i 10,7 mln euro. Łącznie wszystkie banki giełdowe spodziewały się jednorazowego przychodu związanego z tą transakcją na poziomie 378 mln euro. Bez tej transakcji nie byłoby więc mowy o zwiększeniu zysku sektora.

Mniej pieniędzy z prowizji

W okresie od stycznia do września bankom udało się zwiększyć wynik z tytułu odsetek o prawie 9 proc. rok do roku, z 26,0 mld zł do 28,3 mld zł. To głównie efekt coraz niższego oprocentowania depozytów. Wyraźnie mniej zarobiły natomiast na prowizjach. Przychód z tego tytułu w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 9,5 mld zł wobec 10,1 mld zł rok wcześniej. Natomiast łączny wynik działalności bankowej w pierwszych trzech kwartałach tego roku to 45,4 mld zł wobec 41,5 mld zł rok wcześniej. 

Więcej o: