"Przedsiębiorcy to nie kombinatorzy, państwo to nie łupieżca". Morawiecki przedstawił "Konstytucję dla biznesu"

Robert Kędzierski
Domniemanie uczciwości i pewność prawa - między innymi takie zasady znalazły się w dokumencie, który zaprezentował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

- Przedsiębiorcy to nie są kombinatorzy, ale państwo to nie jest łupieżca. Państwo to nie jest krwiopijca. Już nawet używanie takiego języka jest niedobre. Nie buduje wspólnoty, nie buduje silnego państwa. Właśnie w tych dojrzałych zachodnich i wschodnich państwach, które odniosły największy sukces, tam budowana jest wspólna płaszczyzna porozumienia, kompromis - mówił Morawiecki prezentując "Konstytucję dla biznesu". Wicepremier wystąpił podczas Kongresu 590, który odbywa się w Jasionce.

 "Konstytucja dla biznesu" to dokument określający ogólnie zbiór zasad, jakimi będzie kierował się rząd zmieniając regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Oto jej główne założenia.

Cztery główne zasady, według których działa państwo

Konstytucja ma gwarantować przedsiębiorcom, że wszelkie urzędy i instytucje państwowe będą przestrzegać czterech reguł:

 • Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Oznacza to, że przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);
 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Wątpliwości dotyczące konkretnej sprawy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.
 • Przyjazna interpretacja przepisów - ma gwarantować, że jeśli jakiś przepis nie daje się jednoznacznie interpretować, to należy przyjąć interpretację korzystną dla przedsiębiorcy.
 • Zasada proporcjonalności -  ma zapewnić przedsiębiorcy ochronę przed żądaniami prowadzącymi do nieuzasadnionych obciążeń np. poprzez wydanie dokumentów, którymi urząd już dysponuje. 

Oprócz tych zasad Konstytucja ma doprowadzić do wprowadzenia zmian w prawie zapewniających ułatwienia przedsiębiorcom. Wśród nich znalazły te dotyczące przedsiębiorców dopiero rozwijających działalność:

 • Dopuszczenie działalności nierejestrowanej. Prowadząc ją można by osiągnąć miesięczny przychód w wysokości nie większej niż 925 złotych, czyli 50 procent minimalnego wynagrodzenia. W tej chwili głównym kryterium przy uznawaniu działalności za gospodarczą ma regularność osiągania przychodów, a nie ich wysokość. 
 • 6 miesięcy bez składki na ZUS. Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. 

Oprócz tego Konstytucja zakłada wprowadzenie pakietu ułatwień. Wśród rozwiązań znaleźć można m.in.:

 • Uproszczenie zasad odliczenia kosztów przychodu. Ma nastąpić poprzez jednoznaczne określenie tego co może być kosztem, tak by przedsiębiorca nie był narażony na spór z urzędem skarbowym.
 • Likwidacja niektórych obowiązków związanych z dokumentacją.
 • Ujednolicenie formularzy podatkowych. 
 • Likwidacja numeru REGON. Zmiana ma ułatwić komunikację z urzędem i będzie wprowadzana w sposób stopniowy. 

Mniej wizyt w urzędach

Konstytucja Biznesu zakłada też ułatwienia w komunikowaniu się z urzędem.

 • Jeśli przedsiębiorca wyrazi taką wolę część spraw będzie mógł załatwić przez telefon, e-mail a nawet za pomocą innych środków komunikacji.
 • Łatwiejsza komunikacja ma polegać też na zmianie zasad tworzenia prawa. Przepisy mają być pisane prostym językiem.

Większa ochrona przedsiębiorców

Minister Morawiecki chce też, by przedsiębiorcy nie czuli się w kontakcie z przedstawicielami władz bezsilni. Dlatego zamierza powołać do życia dwie nowe instytucje.

 • Rzecznik Przedsiębiorców ma stać na straży przedsiębiorców. Na jego wniosek, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów. Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo. Jego zadania to także wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.
 • Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców. Ma to być stałe forum umożliwiające dyskusję pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców. Zadaniem komisji będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Komisja nie będzie powielać kompetencji Rady Dialogu Społecznego.

Konstytucję Biznesu można już pobrać ze strony Ministerstwa Rozwoju. 

Zobacz także WIDEO: Morawiecki ministrem rozwoju i ministrem finansów. Szydło: Jego plan ma zielone światło

Więcej o: