Zarobkowe wyjazdy kuszą Polaków zdecydowanie mniej niż kiedyś. Takich danych jeszcze nie było

19,5 proc. przed dwoma laty, 14,5 proc. przed rokiem i tylko 11,9 proc. obecnie - tak, zdaniem firmy Work Service, zmieniał się odsetek Polaków rozważających zarobkowy wyjazd za granicę. Dziś emigracyjne plany ma mniej niż co ósmy mieszkaniec naszego kraju. To najniższy wynik w całej historii badania

Wyjazd za granicę do pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy rozważa 11,9 proc. aktywnych lub potencjalnych uczestników rynku pracy w Polsce – wyliczyła firma Work Service w swoim raporcie poświęconym migracjom zarobkowym Polaków. To w przybliżeniu 2,4 mln osób. Zdecydowanych na wyjazd jest mniej niż połowa tej grupy (około 900 tys. osób).

Wyjadę, ale nie wiem dokąd

Ci, którzy potrafili określić kierunek swojego przyszłego wyjazdu zarobkowego, najczęściej wskazywali Niemcy (17 proc. odpowiedzi) i Wielką Brytanię (14 proc.). Takie odpowiedzi nie dziwią, bo właśnie te dwa kraje od lat są najczęściej wybierane przez Polaków. Jak oszacował niedawno GUS, z łącznej liczby 2397 tys. polskich migrantów zarobkowych, w Wielkiej Brytanii przebywa 720 tys. osób, a w Niemczech – 655 tys. osób.

Kierunki emigracjiKierunki emigracji Work Service: Raport Migracyjny 2016.10

Jednak popularność tych dwóch kierunków wyraźnie się zmniejszyła. Jeszcze pół roku temu o wyjeździe do Wielkiej Brytanii mówiło 18 proc. osób rozważających emigrację, a o wyjeździe do Niemiec – aż 31 proc. Zwłaszcza w przypadku tego ostatniego kraju odsetek wskazań obniżył się drastycznie.

Równocześnie bardzo wyraźnie zwiększyła się liczebność grupy, która jako preferowane miejsce wyjazdu wskazuje bliżej nieokreślony „inny kraj”. W majowym badaniu takich odpowiedzi było tylko 9 proc., a w obecnym – już 23 proc. Dodatkowo 6 proc. mówi wprost, że nie wie, dokąd chce wyjechać. Tak duża liczebność obu tych grup może wskazywać, że wielu badanych mówi raczej o swoich życzeniach niż o konkretnych planach, a do wyjazdu za granicę prawdopodobnie nie dojdzie.

Emigracja zarobkowa z podziałem na regiony PolskiEmigracja zarobkowa z podziałem na regiony Polski Work Service: Raport Migracyjny 2016.10

Pieniądze kuszą do wyjazdu, praca i rodzina trzymają w kraju

Głównym czynnikiem motywującym do wyjazdu za granicę są oczywiście pieniądze. Wyższe zarobki jako jeden z kluczowych powodów wskazało aż 70 proc. osób rozważających wyjazd. O braku odpowiedniej pracy w Polsce mówiło już tylko 27 proc. tej grupy. Jeszcze mniej jest osób, dla których znaczenie mają lepsze warunki socjalne za granicą (19 proc.) czy bardziej przyjazna administracja publiczna (16 proc.).

Co ciekawe, sytuacja na polskim rynku pracy częściej skłania do pozostania w kraju niż do wyjazdu. Na liście czynników powstrzymujących przed zagranicznym wyjazdem zatrudnienie w Polsce zajmuje drugie miejsce, z 37 proc. wskazań. Ważniejsze okazują się tylko związki z rodziną i przyjaciółmi, które wskazało aż 71 proc. badanych. Częściej niż przeciętnie taką odpowiedź wybierały osoby z wyższym wykształceniem.  

Więcej o: