Najniższe świadczenie jak pół minimalnej płacy. Sejm znowelizował przepisy emerytalno-rentowe

Po podwyżce miesięcznej płacy minimalnej oraz minimalnej stawki za godzinę pracy, Sejm przyjął przepisy zwiększające kwoty najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych.

Od marca przyszłego roku minimalne emerytury wzrosną z 882,56 zł do 1000 zł miesięcznie. Tyle samo będzie wynosić najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Na waloryzację świadczeń może liczyć około 9,3 mln osób pobierających emerytury i renty z ZUS, KRUS, świadczenia dla służb mundurowych, świadczenia i zasiłki emerytalne oraz renty socjalne. Wzrosną one o 0,73 proc., jednak nie mniej, niż o 10 zł miesięcznie.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że z podwyżki emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1000 zł skorzysta około 800 tys. osób otrzymujących świadczenia z ZUS i około 350 tys. osób - z KRUS. Dodatkowo około 280 tys. osób zyska dzięki podniesieniu renty socjalnej do 850 zł. Łączny koszt tych zmian w prawie to 2,52 mld zł w okresie marzec - grudzień 2017 r.

Przyjętą przez Sejm ustawą zajmie się teraz Senat.  

Więcej o: