Ile pieniędzy dostają emeryci i renciści? GUS policzył do kogo trafiło ponad 200 mld zł

Czy emerytom mundurowym żyje się lepiej niż pozostałym? Czy osoby pobierające świadczenia muszą żyć skromniej niż ci, którzy jeszcze pracują? Sprawdził to Główny Urząd Statystyczny, a wyniki przedstawił w cyklicznym raporcie o emeryturach i rentach.

Choć wiele mówi się o starzeniu się polskiego społeczeństwa, liczba osób otrzymujących emerytury lub renty była w 2015 r. (z którego pochodzą najbardziej aktualne dane) o ponad 500 tys. niższa niż jeszcze w roku 2000. Z czego wynika ta, na pierwszy rzut oka, bardzo zaskakująca zmiana? Otóż w latach 2000-2015 radykalnie zmniejszyła się liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne: z 4782 tys. do 2627 tys. Liczba emerytów w tym czasie wzrosła, ale nie tak znacznie – z 4630 tys. do 6253 tys. Ogólnie świadczenia z ZUS, KRUS i poszczególnych resortów pobierało w 2015 r. 8880 tys. osób.

Śląskie z rekordem

Status emeryta lub rencisty ma 23,1 proc. mieszkańców Polski. Jednak zróżnicowanie regionalne jest tu bardzo wyraźne. W województwie pomorskim świadczenia są wypłacane 19,4 proc. osób, zaś w województwie śląskim – aż 25,1 proc. mieszkańców. Okazuje się też, że w skali całego kraju emerytury otrzymuje prawie 355 tys. osób poniżej 60 roku życia. W tej grupie niemal 145 tys. osób nie ukończyło jeszcze 55 lat.

Spośród 8,88 mln świadczeniobiorców aż 7,27 mln osób otrzymuje co miesiąc przelew lub gotówkę z ZUS. Rentę bądź emeryturę z KRUS dostaje 1,20 mln osób. Znacznie mniej osób pobiera świadczenia resortowe – z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak pozostali emeryci i renciści mają im czego zazdrościć.

1981 zł miesięcznie brutto z ZUS, ale za to z MON...

Przeciętne miesięczna świadczenie z ZUS to 1981 zł miesięcznie brutto, a średnie świadczenie z KRUS wynosi 1180 zł. Tymczasem poszczególne resorty wypłacają świadczeniobiorcom znacznie wyższe kwoty: MON średnio 3229 zł, MSWiA 3303 zł, a MS nawet 3434 zł.

Co ciekawe, w latach 2005-15 najwyraźniej, bo aż o 76 proc., wzrosła średnia kwota świadczenia z ZUS. Mniej zyskali emeryci i renciści z MS (66 proc.), MSWiA (64 proc.) i KRUS (56 proc.). Zdecydowanie najwolniej rosły przeciętne świadczenia z MON – tylko o 48 proc. w skali 10 lat.

Emeryt wcale nie ma tak źle?

Jeśli jako miarę poziomu życia przyjąć dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym, to okaże się, że emerytom... powodzi się lepiej niż ogółowi Polaków. W gospodarstwach domowych emerytów przeciętny dochód do dyspozycji wynosi 1433 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę, gdy tymczasem ogólnopolska średnia to 1338 zł. Zdecydowanie gorzej pod tym względem wypadają gospodarstwa domowe rencistów. Tu średni dochód na osobę to zaledwie 1064 zł.

W raporcie GUS jest jeszcze jedna ciekawa informacja. Otóż, łączna kwota świadczeń emerytalnych i rentowych wypłaconych w Polsce w 2015 r. to 205,8 mld zł. 84 proc. tej kwoty przypadło na wypłaty z ZUS, nieco ponad 8 proc. – z KRUS, a niecałe 8 proc. – świadczenia dla byłych członków służb mundurowych i ich rodzin wypłacane przez odpowiednie ministerstwa.

Więcej o: