Pekao SA wraca pod państwową kontrolę. Za ponad 10 mld złotych zrepolonizują go PZU i Polski Fundusz Rozwoju

PZU i państwowy Polski Fundusz Rozwoju uzgodniły zakup 32,8 procent akcji Pekao za 10,6 mld zł od włoskiej grupy UniCredit. Oznacza to, że Pekao będzie za pośrednictwem PZU kontrolowany przez państwo. Cała operacja odkupu banku od Włochów kosztuje ponad 10 miliardów złotych.

"(...) zakończyły się negocjacje zmierzające do zawarcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki przez PZU SA działające w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju od UniCredit" - czytamy w raporcie.

Umowa w dwóch etapach

Umowa sprzedaży pakietu akcji została podpisana 8 grudnia, a transakcja będzie realizowana w dwóch etapach.

W pierwszym PZU ma kupić 100 proc. udziałów w spółce celowej, która będzie właścicielem akcji banku reprezentujących ok. 20 proc., a Polski Fundusz Rozwoju dokona bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego pozostałe 10 proc.

W drugim etapie, po nie mniej niż 60 dniach od pierwszej transakcji, PFR kupi pozostały pakiet akcji reprezentujący ok. 2,8 proc. ogólnej liczby głosów.

"Cena, którą uzgodniły strony to 123 zł za jedną akcję, co implikuje łączną cenę 10.589.091.156 zł za cały pakiet nabywany przez PZU SA i PFR, z czego cena za pakiet nabywany przez PZU SA wynosi 6.456.762.861 zł" - czytamy w komunikacie PZU.

Wczoraj na warszawskiej giełdzie za jedną akcję Pekao płacono 120,5 zł. W czwartek w południe kosztowały one w okolicach 119 zł. Papiery PZU drożały o 1,4 proc. do prawie 32 zł.

Potrzebna zgoda KNF

Polski ubezpieczyciel podał też, że on lub Bank Pekao mogą też nabyć od UniCredit udziały w  Pioneer Pekao Investment Management (i przez to, pośrednio, Pioneer Pekao TFI), Pekao Pioneer PTE i Dom Inwestycyjny Xelion za maksymalnie 634 mln zł.

Realizacja transakcji uzależniona jest jeszcze od "uzyskania zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz uzyskanie przez sprzedającego oraz PZU SA i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF". Warunki te muszą się ziścić przed upływem terminu końcowego, który został ustalony na 8 grudnia 2017 r. W przypadku, gdy warunki nie zostaną spełnione lub uchylone, wówczas każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

Oficjalnie rozmowy PZU z włoskim Unicredit trwały od 28 września.

Wzrost zysku PZU

- Dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo - Wschodniej będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki. Instytucja ta będzie miała unikatowe możliwości, aby dzięki swojej sile i skali budować wartość dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników - powiedział Michał Krupiński, prezes PZU.

Ubezpieczyciel oczekuje, że transakcja przyniesie mu korzyści finansowe, "między innymi spowoduje natychmiastowy znaczący przyrost zysku, prowadzący do osiągnięcia 10-11 proc. wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018".

Alior nie kupi Raiffeisen Bank Polska

W kontekście podanej informacji istotne jest też, że wczoraj wieczorem Alior Bank (PZU ma prawie 30 proc. udziałów) opublikował komunikat z którego wynika, iż postanowił zakończyć negocjacje i odstąpić od zamiaru nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska od Raiffeisen Bank International AG. Polski bank miał wyłączność negocjacyjną od września tego roku.

Na GPW akcje banku drożały w czwartek o 10 proc. do ponad 52 zł.

Więcej o: