Nowy pomysł Ministerstwa Finansów. Około 20 instytucji przejrzy rachunki bankowe Polaków

Powstanie Centralna Baza Rachunków. Ma ułatwić szukanie majątku pochodzącego z przestępstw.

Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków (CBR), który pojawił się właśnie na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego, przygotował resort finansów. Po co? By zwiększyć ochronę, przejrzystość i bezpieczeństwo funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. Ułatwić lokalizowanie majątków dłużników czy majątków pochodzących z przestępstw.

Co ważne, nowe przepisy nie zmieniają zakresu tajemnic służbowych, w tym tajemnicy bankowej. "Planowany rejestr nie będzie bowiem służyć gromadzeniu informacji o dokonywanych transakcjach finansowych, wysokości środków zgromadzonych na rachunkach czy w ramach innych produktów. W celu uzyskania tego typu danych, niezbędnym pozostanie - zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym - występowanie przez uprawniane organy i instytucje państwowe do instytucji prowadzących rachunek lub oferujących dany produkt" - czytamy w komunikacie.

Komornicy i organy ścigania

CBR będzie jednak gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje m.in. o otwartych i zlikwidowanych rachunkach czy obowiązujących i wygasłych umowach ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi. Mają być to też dane o właścicielach, współwłaścicielach i pełnomocnikach zarządzających rachunkami.

Do danych CBR dostęp będą miały: sądy, prokuratura, policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Krajowa Informacja Skarbowa, organy kontroli skarbowej, organy administracji skarbowej, organy skarbowe, organy celno-skarbowe, organy egzekucyjne prowadzące egzekucję administracyjną należności pieniężnych, KNF i komornicy sądowi.

Utrudnione zadanie organów ścigania

Jak wyjaśnia resort finansów, brak takiej bazy sprawia, że organy publiczne mają utrudnione zadanie przy zbieraniu danych na temat potencjalnych przestępstw. Zmuszone są prowadzić czasochłonne i kosztowne działania, w tym korespondencję z wieloma instytucjami rynku finansowego. Muszą też korzystać z płatnych rozwiązań komercyjnych, to znaczy z centralnej informacji o rachunkach, działającej przy Krajowej Izbie Rozliczeniowej.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego, w Polsce działają dziś w sumie 674 podmioty wykonujące legalnie czynności bankowe, w tym także SKOK-i. Ponadto w kraju mamy 50 domów maklerskich, firmy inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne czy fundusze inwestycyjne. I to przede wszystkim dane rachunków z tych instytucji znajdą się w bazie.

Zobacz też: PKB rośnie najwolniej od 3 lat, ale konsumpcja wzrasta. Co jest przyczyną? Wyjaśniamy