W ten sposób zaoszczędzisz setki złotych na podatku. Ale pośpiesz się, masz czas tylko do końca roku

Osoby odkładające pieniądze na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego mogą liczyć na specjalną ulgę podatkową, która może wynieść nawet ponad 1,5 tys. zł. Ważne jednak, żeby IKZE zasilić do końca roku. Nawet osoby, które jeszcze nie mają IKZE, zdążą je założyć do 31 grudnia.

Dokonane w danym roku na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego wpłaty można sobie odliczyć od dochodu przy rozliczaniu podatku PIT. Dzięki temu mamy szansę na naprawdę pokaźny zwrot podatku.

W tym roku limit wpłat wynosi 4 866 zł. Tyle maksymalnie można wpłacić na IKZE. Jeśli wpadasz w niższy próg podatkowy 18 proc. (czyli Twoje dochody nie przekraczają 85 528 zł brutto), to przy maksymalnej wpłacie zaoszczędzisz blisko 876 zł. Jeśli zarabiasz rocznie więcej niż 85 528 zł brutto, co oznacza, że nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana stawką 32 proc., to 4866 zł na IKZE pozwoli zaoszczędzić na podatku 1557 zł.

W niektórych przypadkach, gdy Twoje roczne dochody tylko nieznacznie przekraczają próg 85 528 zł, wpłata na IKZE może pozwolić „załapać się” na niższą stawkę podatkową. Przykładowo, przy zarobkach 90 000 zł i wpłacie na IKZE maksymalnych 4866 zł podstawa obliczenia podatku spadnie do 85 134 zł. To przełoży się na oszczędność podatkową rzędu 1 500 zł.

Przedsiębiorcy, płacący 19-procentowy podatek liniowy, też mogą odliczyć wpłaty na IKZE od dochodu. Dzięki temu zaoszczędzą nawet do 924 zł.

Masz jeszcze czas

Jeśli masz już Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – warto w miarę możliwości dopłacić na nie jeszcze w tym roku trochę pieniędzy.

A co, jeśli nie masz jeszcze IKZE? Jest już późno, ale nie wszystko stracone. Niektóre banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy TFI dają możliwość wypełnienia stosownego formularza online – po którym otrzymuje się informację o numerze rachunku do wpłat.  Jeśli dokona się wpłaty jeszcze 28-29 grudnia (ewentualnie 30 grudnia w godzinach porannych), wpłata powinna zostać zaksięgowana jeszcze w 2016 r. Co ważne, dokonanie wpłaty jest możliwe pomimo tego, że kurier z umową może dotrzeć już w nowym roku.

Gdzie to wpisać?

Wpłaty na IKZE należy wpisać w PIT/O.

fragment PIT/Ofragment PIT/O źródło: Ministerstwo Finansów

Następnie odliczenia trzeba wykazać we "właściwym” druku (zwykle to PIT-37). Podstawą wyliczenia podatku jest dochód po wszelkich odliczeniach.

fragment PIT-37fragment PIT-37 źródło: Ministerstwo Finansów

Co to jest IKZE?

IKZE to element dobrowolnego, III filaru emerytalnego.

Środki na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, o ile zostaną wypłacone dopiero po osiągnięciu 65. roku życia (i wpłacaliśmy środki na IKZE przynajmniej w pięciu dowolnych latach), nie są opodatkowane 19-procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Podlegają jednak zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10 proc. Przy wcześniejszej wypłacie środków (możliwa tylko całkowita!) wypłata zostanie potraktowana jako dochód w danym roku i trzeba będzie zapłacić od niej podatek PIT.

Każda osoba może posiadać tylko jedno IKZE. Środki na IKZE podlegają dziedziczeniu, należy wówczas zapłacić 10-procentowy zryczałtowany podatek.

IKZE można założyć w różnych formach, np. rachunku oszczędnościowego, ubezpieczenia na życie, rachunku maklerskiego czy rachunku funduszy inwestycyjnych.

W 2017 r. roczny limit wpłat na IKZE wyniesie 5 115,60 zł.

Więcej o: