Jest nowy prezes warszawskiej giełdy. Rafał Antczak w miejsce Małgorzaty Zaleskiej

Rafał Antczak został nowym prezesem Giełdy Papierów Wartościowych. Zastąpił na tym stanowisku Małgorzatę Zaleską.

Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych powołało Rafała Antczaka na prezesa Zarządu GPW. Odwołana została dotychczasowa prezes, Małgorzata Zaleska. Zaleska piastowała swoje stanowisko przez rok.

Obecnie Antczak zasiada w zarządzie Deloitte Consulting. Wcześniej był m.in. ekonomistą w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, później głównym ekonomistą PZU. Uczestniczył też w pracach doradczych w programach międzynarodowych m.in. na Ukrainie, w Kazachstanie czy na Białorusi, doradzał też w Banku Światowym. Jest autorem koncepcji podatku tzw. 3x15 proc., który w 2005 r. proponowała Platforma Obywatelska.

Antczak do objęciu funkcji prezesa GPW potrzebuje teraz jeszcze zgody Komisji Nadzoru Finansowego - ale to formalność.

Nowy prezes jest powszechnie chwalony w środowisku ekonomistów, z jego kadencją wiązane są duże nadzieje. Z powołania Antczaka na stanowisko prezesa GPW cieszy się m.in. były szef warszawskiej giełdy.

Małgorzata Zaleska nie może zaliczyć roku swojego prezesowania do nieudanych. Giełdowy kurs GPW wzrósł o ok. 20 proc., wartość spółki o 250 mln zł. Zysk netto GPW za pierwsze 9 miesięcy wyniósł 100 mln zł. Zaleska była jednak krytykowana m.in. za brak recepty na spadające obroty na GPW, małą liczbę debiutów giełdowych czy niewystarczającą współpracę z rządem. 

W czerwcu ub. r. Zaleska zaproponowała, aby część pieniędzy z 500 plus rodziny otrzymywały w obligacjach skarbowych. Ta propozycja nie przypadła jednak do gustu rządowi.

Czytaj więcej: Prezes GPW proponuje: 100 zł z 500 zł na dziecko - nie gotówką, ale w obligacjach
 
Niedawno Zaleska powróciła do pomysłu stworzenia przez Giełdę Papierów Wartościowych Polskiej Agencji Ratingowej.

Czytaj więcej: GPW chce być jak Standard & Poor's lub Fitch. Uruchomi Polską Agencję Ratingową 

Więcej o: