Bardzo udana aukcja obligacji polskiego rządu. Popyt ponad dwa razy większy od oferty

Na dzisiejszym przetargu obligacji skarbowych sprzedano papiery za ponad 10 miliardów złotych. Chętnych było na znacznie więcej.

Ministerstwo finansów oferowało obligacje hurtowe pięciu serii zapadające odpowiednio w 2019, 2026 i 2027 dwie serie - w 2022 r.  Łącznie, w pierwszym poniedziałkowym przetargu ministerstwo sprzedało obligacje za 9,03 mld zł. To wszystko przy bardzo dużym popycie, który wyniósł 19,43 mld zł.

Natomiast na przetargu uzupełniającym ministerstwo sprzedało cztery rodzaje obligacji za 1,65 mld zł, choć popyt wyniósł 2,89 mld zł.

Oto szczegóły dzisiejszej aukcji:

- Obligacje serii OK0419, zapadające w kwietniu 2019 r. sprzedano 1 200 mln zł, popyt wyniósł  3 173 mln zł, a rentowność 2,169 proc.

- Obligacje serii PS0422, zapadające w kwietniu 2022 r. sprzedano za 3 015 mln zł, popyt wyniósł  5 890,3 mln zł popytu, rentowność 3,119 proc.

- Obligacje serii DS0727, zapadające w lipcu 2027 r. sprzedano za 2 520 mln zł, popyt wyniósł 4 466 mln zł, a rentowność 3,806 proc.

- Obligacje serii WZ1122, zapadające w listopadzie 2022 r. sprzedano za 1 177,7 mln zł, popyt wyniósł 3 615,55 mln zł

- Obligacje serii WZ0126, zapadające w styczniu 2026 r. sprzedano za 1 117 mln zł, popyt wyniósł 2 283 mln zł

Pieniądze z przetargu przydadzą się ministerstwu już niedługo. 25 stycznia MF musi wykupić od inwestorów obligacje za 12,4 mld zł. W tym roku polski rząd ma do wykupu cztery serie obligacji, łącznie za 59 mld zł.

Zapadalność polskiego długu w tym rokuZapadalność polskiego długu w tym roku redakcja

Dzisiejsza aukcja była już drugą zorganizowaną w tym roku. Po pierwszej, z początku stycznia, wiceminister finansów Piotr Nowak powiedział, że potrzeby pożyczkowe budżetu na ten rok sfinansowano w około 29 proc.