Rafalska prosi Państwową Inspekcje Pracy o kontrolę Auchan w sprawie 500 plus

O interwencję poprosiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W krótkim komunikacie resort poinformował o konieczności "pilnego przeprowadzenia kontroli oraz przekazania raportu pokontrolnego".

Na początku roku pracownicy Auchan dostali do wypełnienia zaświadczenia, w których musieli zadeklarować, czy korzystają z programu 500 plus i na ile dzieci. Informacja była potrzebna pracodawcy do ustalenia pełnego dochodu i na jego podstawie wyliczenia wysokości wsparcia, z jakiego pracownik będzie mógł skorzystać w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zasada naliczania zasiłków z ZFŚS jest prosta - im większy dochód na osobę w rodzinie, tym mniejsze świadczenia przysługują.

Choć deklaracje są dobrowolne, to DGP, który jako pierwszy poinformował o sprawie, powołuje się na anonimowe zapewnienia pracowników, że byli oni straszeni zwolnieniem z pracy, jeżeli odmówią wypełnienia formularza.

To wywołało reakcję ministerstwa:

Pismo minister RafalskiejPismo minister Rafalskiej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Auchan działało zgodnie z prawem?

Według działającej w sieci handlowej "Solidarności", forma zbierania zaświadczeń od pracowników jest niezgodna z prawem.

W rozmowie z PAP Dariusz Paczuski z NSZZ "Solidarność" powiedział, że do związku zgłaszają się pracownicy, którym pracodawca "grozi negatywnymi skutkami", jeśli nie podpiszą zaświadczenia ws. otrzymywania środków z programu "Rodzina 500 plus". Jak dodał, świadczenie z programu "500 plus" nie powinno być wliczane do dochodu.

Cytowani przez DGP prawnicy wskazywali, że przepisy o ZFŚS są niejednoznaczne. Jeżeli w regulaminie zakładu pracy znalazłby się zapis o konieczności uwzględnienia dochodu z 500 plus, to pracownik chcąc korzystać z dodatkowej formy wsparcia, powinien go podać. Co więcej, niewypełnienie deklaracji mogłoby skutkować nieuwzględnieniem pracownika przy podziale środków z funduszu.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało wyjaśnienie, z którego wynika, że " Ustawa nie określa sposobu ustalania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. (...) Dotyczy to także uwzględniania bądź nieuwzględniania świadczenia wychowawczego 500 plus w dochodzie rodziny pracownika ubiegającego się o świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych."

Oznacza to, że Auchan miało prawo zapytać o 500 plus, jednak najprawdopodobniej pominęło jeden istotny szczegół. - "Pracodawca określa w regulaminie w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a gdy one nie działają - z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów, zasady i warunki korzystania z funduszu, uwzględniając kryteria socjalne oraz zasady przeznaczania funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej."

Dla przykładu w Biedronce pracownicy również są pytani o 500 plus, ale uzgodniono to wcześniej ze związkami zawodowymi.

Tymczasem pracownicy Auchan zaskoczeni pytaniem zaczęli podejrzewać, że złożone deklaracje posłużą w przyszłości do różnicowania wypłat.

Co na to Auchan?

Sieć zaprzecza informacjom, że zbiera pod przymusem tego typu oświadczeń od wszystkich pracowników. Oto pełna treść oświadczenia:

"Stanowisko Auchan Polska w sprawie składanie oświadczeń 500+ 
 
Auchan respektuje prawo określające zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

Pracownicy, którzy chcą skorzystać ze świadczeń Funduszu Socjalnego składają swoją prośbę do Członków Komisji Socjalnej wraz z dobrowolną deklaracją o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny.  

Składanie oświadczeń jest realizacją wymogu, jaki stawia na Pracodawcy ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli zróżnicowania świadczeń w zależności od dochodu na członka rodziny (najwyższe świadczenia dla pracowników o najniższym dochodzie na członka rodziny). 

Nieprawdą jest, że oświadczenia te są zbierane od wszystkich pracowników, pod przymusem, lub w jakimkolwiek innym celu." 
  
Dorota Patejko 
Dyrektor ds. Komunikacji  
Auchan Retail Polska