Po skontrolowaniu zwolnień lekarskich ZUS wstrzymał wypłaty świadczeń na kwotę ponad 200 mln zł

Wstrzymanie lub cofnięcie świadczeń na kwotę 203,8 mln zł - to efekt kontroli zwolnień lekarskich prowadzonej przez ZUS w 2016 r - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rok wcześniej była to kwota o 8 mln zł mniejsza.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie sprawdza, czy orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy zostały wystawione prawidłowo oraz czy osoby przebywające na zwolnieniach naprawdę są chore.

W 2016 r. kontrolerzy sprawdzili 569,5 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydano 22,2 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłaty świadczeń na kwotę ponad 16 mln zł.

Pozostałe wstrzymania bądź zmniejszenia kwot zasiłków wynikały z faktu, że chorym ustało ubezpieczenie.

- Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w całym 2016 r. obniżono wypłaty o 183,4 mln zł dla 209,9 tys. osób - podał w komunikacie rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Dodatkowo ponad 4 mln zł zostały w kasie ZUS, ponieważ pracownicy zbyt późno dostarczyli zwolnienie lekarskie do pracodawcy.

- Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi składek zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc. wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło w 2016 r. 69,7 tys. osób na łączną kwotę ponad 4,1 mln - zaznaczył w komunikacie Zakład.

Więcej o: