Imponujący skok zatrudnienia w polskich firmach. W miesiąc tyle co przez cały poprzedni rok. Co się stało?

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w styczniu br. 5959,7 tys. osób, co jest wynikiem o 4,5 proc. wyższym niż rok temu. Co jednak ważniejsze - jest aż o ponad 160 tys. etatów więcej niż jeszcze w grudniu 2016. Ten skok jest też wynikiem zmian w statystyce i relokacji pracowników z umów zleceń na umowy o pracę.

.. źródło: Spotdata

Jak wynika z danych GUS, tylko w styczniu 2017 r. zatrudnienie w firmach z powyżej 9 pracownikami wzrosło aż o 160,8 etatów. Niemal taki sam wzrost – 173 tys. etatów – zanotowano przez cały poprzedni rok.

Skąd więc taki skok w styczniowych danych? Ekonomiści zgodnie odpowiedź widzą m.in. w corocznej aktualizacji próby przedsiębiorstw badanych przez GUS. - W styczniu GUS tradycyjnie dokonuje zmian w próbie badania przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Na bazie tej próby przez kolejne 11 miesięcy przeprowadzane jest badanie sytuacji w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Tym samym zmiany w zakresie zatrudnienia w poszczególnych przedsiębiorstwach w trakcie 2016 r. mają wpływ na dane styczniowe 2017 r., gdyż część przedsiębiorstw (w których zatrudnienie spadło poniżej 10 osób w minionym roku) zostaje wyłączona z nowej próby, zaś część (gdzie odnotowano wzrost zatrudnienia powyżej 9 osób) – włączona do próby. Co ważne wyłączenie / włączenie przedsiębiorstwa z próby badania implikuje obniżenie / podwyższenie zatrudnienia o wartość wszystkich etatów przedsiębiorstwa, a nie tylko o zmiany tego zatrudnienia w trakcie roku – tłumaczy główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. To nieco utrudnia interpretację danych.

- Przyrost zatrudnienia podany przez GUS to ponad 160 tys. osób, co potwierdza tezę o znacznym wzroście firm zatrudniających powyżej 9 osób i istotnie wpływa na dane – dodaje główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz.

Eksperci zwracają jednak też uwagę na inną możliwą przyczynę. - Pozytywny wpływ na liczbę etatów mogło mieć wprowadzenie z początkiem roku minimalnej płacy godzinowej dla umów zlecenia i samozatrudnionych, co mogło się przełożyć na realokację przez pracodawców części swoich pracowników na etaty – zauważa starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. Wtórują mu analitycy Raiffeisen Polbanku. „Czynnikiem wspierającym zatrudnienie jest wzrost liczby etatów kosztem tzw. umów śmieciowych” – komentują.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w styczniu 4 277,3 zł. Oznacza to, że w ciągu roku wzrosło o 4,3 proc., natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem odczytów, czyli grudniem 2016 – spadło o 7,7 proc. (wówczas wynosiło 4635,77 zł).

.. źródło: Spotdata

Eksperci ostrzegają, że przy rosnącej inflacji, pomimo podwyżek płac w 2017 r., realny wzrost wynagrodzeń Polaków będzie niższy niż w 2016 r. - Zakładając, że tempo wzrostu nominalnych wynagrodzeń w tym roku będzie umiarkowane (tj. ok. 5 proc.), inflacja na poziomie ok. 2 proc. spowoduje wyhamowanie dynamiki realnych wynagrodzeń do ok. 3 proc. (4,7 proc. w 2016 r.) – prognozuje główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski.

Więcej o: