Nasze prywatne długi są większe niż dług publiczny [WYKRES DNIA]

Rafał Hirsch
Troska o stan finansów państwa i rosnący dług publiczny są w Polsce powszechne. Zdecydowanie mniej uważnie przyglądamy się temu, jak wygląda poziom zadłużenia polskich firm i gospodarstw domowych. A to kwoty nawet większe od długu publicznego.

Oto wykres dnia. Prywatny dług polskich firm i gospodarstw domowych jest większy niż państwowy dług publiczny. Ten pierwszy sięga 51,1 procent PKB, a ten drugi 52,8 procent PKB.

embed

Dług publiczny Polski wynosi 940 mld PLN. To ostatnie opublikowane dane – pokazują stan na koniec trzeciego kwartału 2016. Danych na koniec 2016 jeszcze nie ma. 

W tym samym momencie - w końcu trzeciego kwartału - wartość wszystkich kredytów udzielonych polskim przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym wynosiła 972 miliardy złotych. Porównując to do wartości polskiego PKB uzyskujemy 51,1 procent PKB długu publicznego i 52,8 procent długu prywatnego. 

Oczywiście, gdyby nie operacja umorzenia w 2014 obligacji skarbu państwa należących do OFE, to dług publiczny nadal byłby większy od prywatnego, ale ta różnica i tak byłaby bardzo niewielka. Zupełnie inaczej wyglądało to przed 2005 rokiem, kiedy nasze prywatne długi były znacznie mniejsze. Sytuacja zmieniła się zasadniczo po wprowadzeniu na polski rynek dość łatwo dostępnych kredytów hipotecznych. Hossa mieszkaniowa w latach 2005-2008 spowodowała, że nasze długi zasadniczo wzrosły. 

Co konkretnie składa się na nieco ponad bilion złotych długu prywatnego?

Na koniec 2016 roku polskie przedsiębiorstwa miały do spłacenia kredyty o wartości 345 mld PLN. Gospodarstwa domowe były zadłużone na 660 mld PLN.

Wśród firm te duże pożyczyły 151 mld PLN, a te małe i średnie 194 mld PLN.

embed

Gospodarstwa domowe miały równe 400 mld PLN kredytów mieszkaniowych. Do tego 150 mld PLN kredytów konsumenckich i 110 mld PLN czegoś, co banki i KNF nazywają „kredyty pozostałe”.

400 mld PLN kredytów mieszkaniowych możemy rozłożyć na 234 mld PLN długu w złotych, 134 mld PLN kredytów we frankach szwajcarskich, 27 mld PLN kredytów w euro i 4 mld PLN kredytów w innych walutach obcych.

150 mld PLN kredytów konsumenckich dzieli się na 69 mld PLN szeroko reklamowanych kredytów gotówkowych, 63 mld PLN kredytów ratalnych, które zaciągamy robiąc w sklepach większe zakupy. Nasz łączny niespłacony dług na kartach kredytowych to blisko 14 mld PLN. Kredyty samochodowe to 4 mld PLN.

embed