200 tys. Polaków może wrócić do kraju po Brexicie. Tak szacuje resort Mateusza Morawieckiego

100-200 tys. Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii może wrócić do kraju - szacuje resort rozwoju. Powodem są konsekwencje Brexitu, a także poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba Polaków, która wyjechała z Polski za granicę wzrosła w latach 2004-2015 z 1 mln do niemal 2,4 mln osób.

GUS podaje, że w 2015 r. w Wielkiej Brytanii przebywało 720 tys. Polaków. Zdaniem ONZ było ich tam około 703 tys., a wyliczenia  brytyjskie mówią o ponad 800 tys.

Nawet 400 tys. Polaków bez stałego pobytu

W odpowiedzi na poselską interpretację Ministerstwo Rozwoju oceniło skalę powrotów Polaków do kraju po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Jak zaznacza resort rozwoju, trudno precyzyjnie ustalić, ilu Polaków po Brexicie może nie kwalifikować się do stałego pobytu. To osoby, które przebywają w Wielkiej Brytanii legalnie krócej niż pięć lat, resort szacuje ich liczbę na 120-400 tys.

Według Ministerstwa Rozwoju oznacza to, że w efekcie sytuacji związanej z Brexitem oraz w związku z poprawą sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce około 100-200 tys. Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii może zdecydować się wrócić do kraju. 

Według resortu, powroty osób z doświadczeniem wyniesionym z brytyjskiego rynku mogą okazać się korzystne dla polskiej gospodarki. Chodzi o wyzwania związane z sytuacją demograficzną oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Więcej powrotów, mniej emigracji

Kierowany przez Mateusza Morawieckiego resort przypomina, że ograniczenie emigracji długookresowej oraz tworzenie zachęt do powrotu do kraju Polaków to jeden z priorytetów polskiego rządu. Realizowanych jest wiele programów wsparcia dla osób chcących się przenieść do Polski lub założyć własną działalność gospodarczą.

Mowa m.in. o efektach realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma doprowadzić do wzrostu zamożności Polaków oraz zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jej najważniejszym rezultatem ma być zwiększenie przeciętnego dochodu polskich gospodarstw domowych do 76-80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 r. zbliżenie do poziomu średniej unijnej.

Ważne z tego punktu widzenia mają być też programy Rodzina 500 plus i Mieszkanie plus. Zespół międzyresortowy ma wypracować preferencyjne rozwiązania m.in. dla Polaków, którzy chcą wrócić do kraju, a od 2008 r. funkcjonuje portal Powroty.