Nowy fiskus rusza do boju. Będzie groźniej. Kontrole możliwe zawsze i wszędzie

Piotr Skwirowski
1 marca, czyli dziś, rusza Krajowa Administracja Skarbowa. Scala ona w jedno urzędy skarbowe, kontrolę skarbową, służbę celną. W zamyśle rządu ma to ułatwić obsługę i kontrolę podatników. Poprawić skuteczność tych kontroli. I przyczynić się do poprawy ściągalności podatków oraz lepszej walki z przestępcami gospodarczymi. Zdaniem ekspertów podatkowych szabla KAS może być jednak groźna także dla uczciwych podatników.

- "Dzisiaj naszą szablą jesteście Wy – funkcjonariusze sprawnie działającej Krajowej Administracji Skarbowej. A "przemoc obca" to wszyscy przestępcy gospodarczy, którzy w nieuczciwy sposób traktują państwo polskie – nawiązał do słów polskiego hymnu wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wręczając we wtorek sztandar funkcjonariuszom KAS.

Rząd przekonuje, że KAS:

- zadba o finansowe podstawy rozwoju kraju i wsparcie uczciwej przedsiębiorczości.

- będzie przyjazna dla uczciwych podatników, ale bardzo stanowcza dla przestępców.

- łączy najlepsze doświadczenia administracji podatkowej, kontroli skarbowej i służby celnej.

Morawiecki pręży muskuły

- Chcemy, aby KAS była przyjazna i wyrozumiała dla słabych i mniejszych, ale bardzo silna dla tych, którzy próbują przemocą, sprytem i oszustwem wziąć to, co należy do państwa i narodu polskiego - mówił Mateusz Morawiecki.

Przypomniał, że zgodnie z szacunkami instytucji międzynarodowych Polska traci rocznie od 30 do 60 mld zł w wyniku przestępstw gospodarczych. - To mniej więcej tyle, ile wynosi deficyt budżetowy państwa i dwu-, trzykrotność tego, co wydajemy na program 500+. To pokazuje skalę tego, co jeszcze musimy zrobić, aby państwo było sprawne - tłumaczył wicepremier. Jego zdaniem odzyskiwanie tych pieniędzy umożliwi właśnie KAS. - Wierzę, że reforma doprowadzi nas do lepszej Polski i w to, że rozpoczynamy nowy rozdział w historii gospodarczej – i nie tylko gospodarczej -– naszego kraju – stwierdził min. Morawiecki.

- Krajowa Administracja Skarbowa będzie zabezpieczać finansowy interes państwa i przyczyniać się do rozwoju naszego kraju. Jestem przekonany, że spełni oczekiwania społeczeństwa, wspomagając uczciwych podatników i skutecznie walcząc z szarą strefą. KAS nie pozwoli, aby ci, którzy chcą żyć naszym kosztem, mogli funkcjonować dalej tak spokojnie, jak to miało miejsce przez ostatnie lata - wtórował mu szef KAS, wiceminister finansów Marian Banaś.

KAS pobada podatnika dłużej i częściej

Ale eksperci ostrzegają, że KAS może też oznaczać koniec spokojnego snu dla uczciwych podatników. Nowa skarbówka dostała masę nowych uprawnień. Będzie mogła kontrolować podatników zawsze i wszędzie. W relacjach fiskus-podatnik cofa nas o lata. Opowieści o administracji skarbowej przyjaznej dla przedsiębiorców, o tworzeniu sprzyjającego klimatu dla prowadzenia firm, czas odłożyć między bajki.

* Od dziś nowa administracja celno-skarbowa nie będzie już zawiadamiać o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Zgodnie z nowymi regulacjami, przedsiębiorcy dowiedzą się o kontroli w chwili otrzymania upoważnienia do jej przeprowadzenia. Jednocześnie będzie to moment rozpoczęcia działań kontrolnych w firmie. Ale kontrola będzie też mogła być przeprowadzona w mieszkaniu prześwietlanego przedsiębiorcy czy każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez niego działalnością.

* W ramach nowych uprawnień pracownicy KAS uzyskają możliwość żądania udostępnienia akt, ksiąg oraz dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Co więcej żądać będą mogli dokumentów także za okres inny niż ten objęty kontrolą.

* Niektóre czynności dowodowe, takie jak przesłuchanie świadka czy wykorzystanie opinii biegłego, będą mogły być przeprowadzone przez kontrolujących bez gwarantowanych do tej pory 7 dni na przygotowanie się przez przedsiębiorcę.

* W przypadku podejrzenia, że w firmie podatnika nie są przestrzegane przepisy oraz, gdy wystąpią okoliczności faktyczne uzasadniające niezwłoczne przeprowadzenie czynności sprawdzających, kontrole będą mogły być wszczynane po okazaniu przez inspektora legitymacji służbowej.

* Zmiany dotyczyć będą również czasu na złożenie korekty deklaracji. Podatnicy będą mieli możliwość ich składania w terminie 14 dni od chwili doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kolejnym dopuszczalnym terminem na złożenie korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą, będzie okres do 14 dni od chwili doręczenia wyniku kontroli.

* Przedsiębiorcy nie będą przy tym mieli możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń do otrzymywanych wyników kontroli.

* Kontrola powinna być prowadzona bez względnej zwłoki, nie dłużej niż 3 miesiące. Czas ten może jednak zostać wydłużony. W zasadzie bezterminowo.

* Zniknie zakaz przeprowadzania równocześnie więcej niż jednej kontroli w firmie. Teraz te kontrole będą się mogły na siebie nakładać

* Zmieniają się także zasady wydawania interpretacji podatkowych. I moc z jaką dotąd chroniły podatników. Na ich niekorzyść.

* Eksperci podatkowi zwracają też uwagę na fikcję dwuinstancyjności postępowania. Zgodnie z nowymi przepisami, naczelnik urzędu będzie odpowiedzialny za kontrolę, wydanie decyzji, a następnie załatwienie ewentualnego odwołania się podatnika.

Inauguracja pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego

Inauguracja KAS odbyła się dzień przed jej faktycznym uruchomieniem, we wtorek pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego. Dlaczego tam? Odpowiedzi szukaliśmy na Twitterze. "Bo zapowiada się rzeź Bogu ducha winnych?”, „Bo skazana jest na niepowodzenie”, „Będzie dużo ofiar wśród ludności cywilnej”, „Bo administracja POWSTANIE dopiero jutro, a centrala w Warszawie”...

Być może jednak prawdziwym powodem jest otoczenia placu przez gmach Sądu Najwyższego i katedrę polową Wojska Polskiego.

W trakcie wtorkowych uroczystości KAS dostała sztandar ufundowany przez wicepremiera Morawieckiego. Z kolei służba celna, która od 1 marca wchodzi w skład KAS, pożegnała swój dotychczasowy sztandar.

 

Więcej o: