FOR: Licznik długu publicznego bije szybciej niż zakładano. Bilion przekroczyliśmy już pod koniec 2016 r.

- Wysokość zadłużenia skarbu państwa na koniec 2016 r. wstępnie wskazuje, że zadłużenie sektora finansów publicznych na koniec roku przekroczyło bilion złotych - uważają ekonomiści z Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W 2010 r. Fundacja FOR Leszka Balcerowicza uruchomiła licznik długu. Licznik wyświetla na ekranie w centrum Warszawy. Można go też znaleźć na stronie www.dlugpubliczny.org.pl. Licznik pokazuje, w jakim tempie rośnie polski dług publiczny.

Na podstawie danych o wysokości zadłużenia skarbu państwa ekonomiści FOR policzyli, że w ubiegłym roku polski dług publiczny sięgnął 1,007 bln zł. - To więcej niż przewidywały konserwatywne prognozy FOR. Na naszym liczniku długu bilion złotych został osiągnięty dopiero 10 stycznia 2017 r. - komentuje Rafał Trzeciakowski, ekonomista Fundacji.

Zdaniem FOR, dane o zadłużeniu, które Ministerstwo Finansów opublikowało pod koniec lutego, mogły być mylące. Ujęło w nich jedynie część zadłużenia sektora finansów publicznych. Pełne dane nie zostały jeszcze opublikowane. Wiadomo jednak, że dług skarbu państwa, czyli największa kategoria długu publicznego (ok. 89 proc. całości), wzrósł w 2016 r. nominalnie w rekordowym tempie, o 94 mld zł, czyli o 5,1 proc. PKB. - To więcej niż w kryzysowym 2010 r., kiedy dług skarbu państwa przyrósł o 70 mld zł, czyli o 4,9 proc. PKB - mówią ekonomiści FOR. Ich zdaniem właśnie te dane wskazują, że dług całego sektora finansów publicznych, na który składają się składa się długi sektora rządowego, samorządowego i ubezpieczeń społecznych, przekroczył bilion złotych. I sięgnął 54,4 proc. PKB.

- Do końca 2017 r. rząd chce nas zadłużyć do 55 proc. PKB - twierdzi FOR.

Fundacja zwraca uwagę, że do długu trzeba doliczyć kategorie wyjęte z krajowej definicji długu publicznego. - Politycy od lat w ten sposób celowo zaniżają wartość zadłużenia - tłumaczy FOR. Wskazuje, że w szczególności chodzi o dług Krajowego Funduszu Drogowego wyłączony z oficjalnego zadłużenia skarbu państwa. Tymczasem Fundusz na koniec września zadłużony był na 36 mld zł. - Dopiero po doliczeniu tych pieniędzy otrzymamy wiarygodną wartość zadłużenia państwa polskiego na koniec roku, taką jaką stosuje Eurostat i Komisja Europejska - tłumaczy Rafał Trzeciakowski.

W czwartek o 13.00 licznik długu Fundacji FOR wskazywał przeszło 1,011 bln zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego kraju dawało to 26630 zł.

Więcej o: