Polskie firmy znów podbijają Wschód. Eksport do tego regionu rośnie najszybciej od ponad 4 lat

Daniel Maikowski
Najnowsze dane GUS potwierdzają silne ożywienie w wymianie handlowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (spoza Unii Europejskiej). W styczniu eksport na Wschód zanotował wzrost o 26,2 proc. rok do roku.

Nadwyżka w handlu zagranicznym w styczniu wyniosła 462 mln euro – poinformował w Głównych Urząd Statystyczny. Według danych GUS, w ubiegłym miesiącu eksport w Polsce wzrósł o 5,3 proc. do 14,9 mld euro, a import o 6,6 proc. do 14,5 mld euro. 

Na uwagę zasługuje silne odbicie eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym do największych państw regionu – Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. Jak zauważa Centrum Analiz PKO Banku Polskiego średnia dynamika wzrostu eksportu na Wschód za ostatnie 3 miesiące wyniosła 22 proc. rok do roku. SpotData wylicza z kolei, że obecnie rośnie on najszybciej od ponad 4 lat (wzrost o 26,2 proc. w styczniu).

Eksport na Wschód do takich krajów jak Rosja, Białoruś i Ukraina zaczął gwałtowanie spadać w latach 2012-2015. Było to związane z kilkoma czynnikami m.in. konfliktem na wschodniej Ukrainie, sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję, jak również trudną sytuacją ekonomiczną w tych krajach. Najnowsze dane pokazują jednak, że Polska zaczyna odbudowywać swoją pozycję w wymianie handlowej z tym regionem.

Ministerstwo Rozwoju: zdecydowały czynniki sezonowe

Styczniowe ożywienie wymiany towarowej, w decydującej mierze, wynikało z czynników sezonowych (styczeń br. liczył o 2 dni robocze więcej niż styczeń 2016 r.), a notowane wyprzedzenie importowe względem eksportu przełożyło się na zmniejszenie nadwyżki obrotów o ok. 135 mln euro, do ok. 460 mln euro

- skomentowało dane GUS Ministerstwo Rozwoju. Resort zwraca również uwagę na znaczące zmiany obrotów w ujęciu geograficznym:

Inaczej niż w trzech poprzednich latach, zdecydowanie szybciej zwiększył się eksport do krajów słabiej rozwiniętych i rozwijających się (o ponad 20 proc.), niż na rynki rozwinięte (o 3,4 proc.). Należy jednak tutaj zaznaczyć, że w przypadku tej pierwszej grupy, korzystny wynik wynikał z niskiej bazy odniesienia.

Wzrost eksportu w 2017 roku? Niepewne 5 proc.

W swoim kwartalnym raporcie Ministerstwo Rozwoju prognozuje, że eksport w w 2017 roku wzrośnie o 5 proc. Resort zastrzega jednak, że prognoza obarczona jest dużym ryzykiem ze względu na sytuację światową.

Jak pokazał rok 2016 globalna sytuacja polityczna i gospodarcza zmienia się dynamicznie i staje się coraz mniej przewidywalna. W 2017 r. gospodarka światowa będzie musiała się zmierzyć z kolejnymi poważnymi wyzwaniami.

W tym miejscu MR wskazuje na takie czynniki jak protekcjonizm polityki Stanów Zjednoczonych, stosunki handlowe USA-Chiny, przyszłośc umowy TTIP, rozwój gospodarczy Chin, szerzenie się populistycznych nastrojów, konflikty zbrojne oraz trudne do przewidzenia działania Rosji.

Więcej o: