Ukraińcy chwalą Polskę za wyższe pensje i dobrych pracodawców

Aż 94 proc. ukraińskich pracowników, którzy wzięli udział w badaniu wykonanym na zlecenie IPF Group przyznało, że planuje kolejny raz przyjechać do Polski. Wabi ich to, na co my najczęściej narzekamy.

Szacuje się, że obecnie w Polsce pracuje niemal milion Ukraińców. Większość z nich legalnie. Najczęściej zatrudniani są w rolnictwie, budowlance, produkcji, przetwórstwie, usługach i prostszych pracach w gastronomii. Wybór branż jest nieprzypadkowy. Każdą z nich cechują relatywnie niskie zarobki, sezonowość i brak rąk do pracy.

Mimo to - jak czytamy w badaniu „Oczami Ukraińców, czyli o pracy w Polsce z perspektywy imigranta” - aż 64 proc. Ukraińców decyduje się na pracę w naszym kraju, ponieważ zarobi tu więcej niż u siebie. Dla 39 proc. ważne jest również sąsiedzkie położenie oraz fakt, że pracują tu ich znajomi (31 proc.). Co ósmy Ukrainiec (12 proc.) przyjechał do Polski z uwagi na trudną sytuację w swojej ojczyźnie.

Zdecydowana większość, bo aż 94 proc. twierdzi, że przyjedzie do Polski jeszcze raz.

Dodatkowo, niemal trzy czwarte ukraińskich pracowników (71 proc.) dobrze ocenia zarówno pracodawców, jak i atmosferę panującą w miejscu pracy, podczas gdy tylko 3 proc. respondentów ma negatywne zdanie na ten temat.

Na liście mankamentów pracy i życia w Polsce znalazły się m.in. problemy z komunikacją czyli słaba znajomość języka (33 proc.) oraz trudności związane ze sprawami administracyjnymi – wskazało je aż 21 proc. ankietowanych.

Ukraińcy uratują polski rynek pracy?

Na ten moment, nasi wschodni sąsiedzi faktycznie zapełniają luki kadrowe w wielu branżach. Są firmy, w których stanowią blisko połowę załogi. I choć to rozwiązanie działa, należy traktować je jako opcję tymczasową. Dlaczego?

Unia Europejska planuje zniesienie wiz dla Ukraińców. Jeżeli tak się stanie, może się to poważnie odbić na krajowym rynku pracy.

- Szacujemy, że nawet połowa ukraińskich emigrantów zarobkowych wybierze kraje zachodnie - mówi Tomasz Walenczak z ManpowerGorup.

Kim jest Ukrainiec pracujący w Polsce?

To częściej mężczyzna (67 proc.) w wieku między 25 a 44 rokiem życia (71 proc.), który z posiada wykształcenie wyższe (44 proc.) lub zawodowe (32 proc.).

Polskie zarobki pozwalają Ukraińcom na przesyłanie pieniędzy do domu. Na pytanie dotyczące wysokości sumy wysyłanej miesięcznie do bliskich odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Najwięcej osób (28 proc.) zdeklarowało kwotę do 200 zł, 18 proc. odpowiedziało, że wysyła do rodziny ponad 1500 zł miesięcznie. Natomiast co siódmy pracujący w Polsce Ukrainiec przeciętnie wysyła rodzinie od 750 do 1000 zł.

Badanie „Oczami Ukraińców, czyli o pracy w Polsce z perspektywy imigranta” zostało przeprowadzone przez firmę IPF Group na celowej próbie obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, a zatrudnionych za pośrednictwem IPF Group. Wielkość próby wyniosła 203 respondentów. Badanie zrealizowano metodą ankiet online oraz ankiet indywidualnych w lutym 2017 roku.

Więcej o: