Górnictwo jest już w Polsce bardziej rentowne niż handel. Przynajmniej według tej metodologii

Jak wynika z raportu "Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku" Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. mocno poprawiła się rentowność obrotu w branży górnictwa i wydobycia. Osiągnęła poziom 2,8 proc., w porównaniu do minus 3,1 proc. rok wcześniej. Ogółem wynik finansowy netto spółek w Polsce był najwyższy od lat. Bolesne jest natomiast spojrzenie na poziom inwestycji.

GUS zbadał 17 481 podmiotów gospodarczych, zatrudniających przynajmniej 50 osób.

81,5 proc. przedsiębiorstw wykazało zyski netto. To nieco mniej (o 1,3 p.p.) niż przed rokiem. Jednak już łączny poziom wypracowanych zysków w ujęciu netto okazał się o ponad 11 proc. wyższy i sięgnął 134,4 mld zł. Łączna strata netto spółek, które skończyły 2016 r. pod kreską wyniosła 23,3 mld zł (mniej o blisko 20 proc. niż przed rokiem).

Te liczby dały ogólnie wynik finansowy netto na poziomie 111,1 mld zł. Tym samym 2016 r. okazał się pierwszym od 5 lat rokiem, w którym wynik przekroczył magiczną barierę 100 mld zł, a przy tym był najlepszym od wielu lat.

Wzrosła także, do 4,2 proc. z 3,6 proc. w 2015 r., rentowność obrotu przedsiębiorstw. To  wskaźnik pokazujący stosunek ich zysków (po opodatkowaniu) do obrotów. Mocno w górę poszła szczególnie rentowność obrotu podmiotów z branży górnictwa i wydobycia – z -3,1 proc. w 2015 r. do 2,8 proc. na plusie w 2016 r. Tym samym przebiła ona wartość tego wskaźnika dla przedsiębiorstw z segmentów handel i naprawa pojazdów samochodowych.

.. źródło: GUS, raport 'Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku'

Bardzo mocny spadek w 2016 r. zaliczył poziom inwestycji przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających ponad 50 osób. W ubiegłym roku ich nakłady inwestycyjne wyniosły 120,8 mld zł, czyli o 13,2 proc. mniej niż w 2015 r.

.. źródło: GUS, raport 'Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku'

Czytaj też: Polska gospodarka rosła w 2016 najwolniej od trzech lat. Duży spadek inwestycji

Więcej o: