Bankowcy znowu bardzo zadowoleni. A nawet najbardziej od ośmiu lat

GUS poinformował w środę, jak dyrektorzy przedsiębiorstw oceniają teraz koniunkturę. W większości co najmniej dobrze, a bankowcy wręcz wyśmienicie.

Najbardziej zadowoleni z koniunktury w marcu są wg GUS firmy należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. Opinie menedżerów są tu lepsze nie tylko od sygnalizowanych w lutym, ale również najlepsze od analogicznego okresu w ciągu ostatnich ośmiu lat.

W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się – jak podał GUS - na poziomie plus 31,4 (przed miesiącem plus 28,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 34,6 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 3,3 proc. (w lutym odpowiednio 31,0 proc. i 2,8 proc.).

KoniunkturaKoniunktura GUS

Bardzo dobrze oceniają też koniunkturę spółki handlu detalicznego – tutaj oceny są najlepsze od sierpnia 2008 r. – i podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia (oceny podobne jak w lutym i najlepsze od ośmiu lat).

Czytaj więcej: Ministerstwo Finansów już wie, jak zarobić na wygranej liberałów w Holandii.

W przemyśle nieźle, poprawa w budownictwie

W marcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się na poziomie plus 6,4 (plus 4,5 w lutym).

Gorzej w budownictwie, ale poprawia się – tu ocena koniunktury znajduje się na poziomie minus 1,4 (przed miesiącem minus 6,8). Ponadto prognozy produkcji budowlano-montażowej oraz portfela zamówień są optymistyczne, lepsze od przewidywań formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat.

Czytaj więcej: Program Mieszkanie Plus. Trzy powody, dla których nigdy nie będzie masowy.

Będą inwestycje?

Dane GUS sugerują, że w końcu ruszą mocniej kulejące ostatnio inwestycje. Planuje je w tym roku 66,3 proc. przedsiębiorstw w przemyśle i 41,6 proc. w budownictwie.

W marcu 2016 r. inwestycje na 2017 r. przewidywało 45,6 proc. jednostek przemysłowych i 31,8 proc. budowlano-montażowych.

Tekst pochodzi z blogu „Subiektywnie o giełdzie i gospodarce”.

***

Zobacz też, jak wygląda prowadzenie biznesu restauracyjnego w Polsce. Kręgliccy: Mieliśmy wielkiego farta. Pod koniec lat 90. restauracja zwracała się nawet w trzy miesiące:

Kręgliccy: Mieliśmy wielkiego farta. Pod koniec lat 90. restauracja zwracała się nawet w trzy miesiące [NEXT TIME]

Więcej o: