Polskie firmy przyznają, że podnoszą ceny. Koszty produkcji rosną im najszybciej od 6 lat

Z badania dotyczącego nastrojów w polskim przemyśle wynika, że za nami najlepszy kwartał wzrostu od dwóch lat. Obrazujący kondycję sektora indeks wprawdzie nieco spadł, ale utrzymuje szybkie tempo. Producenci odczuwają jednak presję cenową, którą przerzucają na klientów.

Wskaźnik PMI polskiego przemysłu, który wylicza firma IHS Markit, w marcu spadł do 53,5 pkt. z 54,2 pkt. w lutym, był też nieco słabszy od oczekiwań. Polski sektor przemysłowy jednak nadal utrzymuje dobre tempo wzrostu, a oczekiwania producentów są najbardziej optymistyczne od ponad roku. Cały pierwszy kwartał był najlepszy od dwóch lat ze średnią na poziomie 54,2 pkt.

Z marcowego badania wynika, rosną nowe zamówienia, bo zwiększa się popyt na polskie towary, także z zagranicy. W związku z tym wielkość produkcji rośnie, aczkolwiek wzrost ten jest najsłabszy od listopada ubiegłego roku. Firmy z sektora wytwórczego nadal zwiększają zatrudnienie, ale też już nie tak szybko, jak w minionych miesiącach.

Przedsiębiorcy przyznają, że podnieśli ceny swoich wyrobów. To dlatego, że rosną im koszty produkcji – najszybciej od kwietnia 2011 roku. Inflacja w Polsce w marcu wprawdzie nieco spowolniła, do 2,0 proc. w ujęciu rocznym z 2,2 proc. w lutym – tak wynika z niedawnego, tzw. szybkiego szacunku GUS. Jednak i tak, jak piszą w swoim raporcie analitycy IHS Markit, "tempo inflacji było drugim najszybszym tempem zarejestrowanym w ciągu około sześciu lat".

IHS Markit wylicza Polski Wskaźnik PMI Sektora Przemysłowego (zwany Wskaźnikiem Managerów Logistyki) w oparciu o dane zebrane z ponad 200 firm. Odczyt poniżej 50 punktów wskazuje na spowolnienie w sektorze, powyżej – na rozwój. Jak pokazuje poniższy wykres, wskaźnik ten często pokrywa się z danymi GUS dotyczącymi produkcji przemysłowej.

PMI dla polskiego przemysłuPMI dla polskiego przemysłu / Źródło: IHS Markit

Powiązanie wskaźnika PMI z realnymi danymi z polskiej gospodarki widzą też ekonomiści. Bank Credit Agricole w swoim najnowszym, opublikowanym dziś raporcie, pisze tak: „W całym I kw. indeks PMI zwiększył się do 54,2 pkt. wobec 52,1 pkt. w IV kw. 2016 r. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej zrewidowanej w górę prognozy tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Oczekujemy, że dynamika PKB w 2017 r. wyniesie 3,8% r/r (3,3% przed rewizją), a w 2018 r. będzie równa 3,4%”.

Czytaj też: Świetna passa Polski. Kolejna podwyżka prognozy wzrostu PKB.

Polską gospodarkę mogą też wspierać sygnały z Zachodu. W Niemczech wskaźnik PMI wzrósł do 58,3 pkt. i znalazł się na najwyższym poziomie od 71 miesięcy. Także odczyt dla całej strefy euro był najlepszy od kwietnia 2011 roku.

++++

Zobacz też, z jakimi wyzwaniami trzeba zmierzyć się, by prowadzić w biznes w Polsce. O swoich doświadczeniach opowiadają m.in. prof. Andrzej Blikle i rodzeństwo restauratorów Kręgliccy:

Więcej o: