Chcesz donieść na nieuczciwą firmę? Od teraz masz nową możliwość

"Donoszenie" może się źle kojarzyć, ale w tym przypadku chodzi o bardzo pożyteczną możliwość. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił pilotażowy program zgłoszeń od tzw. sygnalistów (czy, z angielskiego, 'whistleblowerów') o zmowach przedsiębiorców.

- Zwiększenie wykrywalności zmów to jedno z najważniejszych zadań urzędu. Dlatego chcemy wprowadzać nowe narzędzia poprawiające naszą skuteczność. Jedną z nich jest instytucja sygnalistów - mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał. - Chodzi o anonimowe informacje od osób, które posiadają wiedzę o niedozwolonych działaniach. Uruchomiliśmy numer telefonu i adres mejlowy, pod którymi można przekazać dowody na praktyki ograniczające konkurencję – dodaje Niechciał. 

Urząd czeka na zgłoszenia pod numerem telefonu 22 55 60 500 oraz pod adresem mailowym sygnalista@uokik.gov.pl. Uruchomił też nową stronę internetową poświęconą m.in. niedozwolonym porozumieniom - konkurencja.uokik.gov.pl.

Co można zgłaszać?

UOKiK przyjmuje zgłoszenia od sygnalistów dotyczące:

  • zmowy rynkowej (np. zmowy cenowej, zmowy o podziale rynku, zmowy o ograniczeniu produkcji)

  • zmowy przetargowej - pod warunkiem, że zmawiający się są przedsiębiorcami

  • porozumienia między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach
    obrotu (np. hurtownia i sprzedawca detaliczny i obrót detaliczny), o ile skutkują one ograniczeniem konkurencji;

  • działań pojedynczej firmy z silną pozycją rynkową (np. monopolisty) – jeśli powodują one spadek poziomu konkurencji. 

To wspólna sprawa

- Negatywne skutki zmów firm odczuwamy wszyscy - informuje prezes Marek Niechciał. - Zmowa cenowa powoduje, że musimy płacić więcej za produkty lub usługi. Zmowa przetargowa skutkuje m.in. większymi wydatkami z publicznych pieniędzy. Natomiast podział rynku może sprawić, że dany towar lub usługa nie będą dostępne na danym terenie – tłumaczy Marek Niechciał. I podaje konkretne liczby – w zeszłym roku wydał 13 decyzji dotyczących niedozwolonych porozumień przedsiębiorców, np. zmów cenowych czy przetargowych.

- Sygnaliści anonimowo, w dobrej wierze i w interesie publicznym przekazują UOKiK informacje o potencjalnych naruszeniach reguł konkurencji. Pracownicy Urzędu nie zmierzają do poznania tożsamości sygnalistów, a wszelkie rozmowy dotyczą jedynie zgłaszanej nieprawidłowości – zaręcza Anna Sekinda-Maicka z Departamencie Ochrony Konkurencji UOKiK.

UOKiK wyraźnie zaznacza, że w niektórych sytuacjach (np. gdy ktoś chce zgłosić praktyki firmy, w której sam pracuje) może rozważyć spotkanie z przedstawicielami urzędu albo kontakt np. przez adwokata czy radcę prawnego.

Więcej o: