Piwo i pizza w jednej dostawie? To nielegalne. Konsekwencje mogą być surowe

Masz pizzerię? To zapamiętaj, że nie wolno ci wraz z dostawą pizzy sprzedawać piwa. Przedsiębiorcy tak postępującemu, może być cofnięta zgoda na sprzedaż alkoholu, także w pizzerii.

Przypadek, o którym mowa miał miejsce w jednym z polskich miast, a sprawę jak podaje Rzeczpospolita, rozpatrywał sąd w Krakowie.

A wszystko rozpoczęło się od cofnięcia przez prezydenta jednej ze spółek zezwolenia na sprzedaż niskoprocentowych napojów alkoholowych oraz piwa w pizzerii. Powodem była sprzedaż z dowozem nie tylko pizzy, ale i piwa. Było to sprzeczne z warunkami uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, jednym z nich była sprzedaż w tych miejscach, które ono wymienia.

Dowodem na złamanie wspomnianych warunków były notatki służbowe pracowników urzędu, którzy wielokrotnie zamawiali pizzę i piwo. Kurier dostarczał je, wydając paragon fiskalny.

Dwie skargi oddalone

Spółka odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W skardze argumentowała, że za pośrednictwem internetu jedynie reklamuje swoją ofertę handlową, sprzedaż odbywa się wyłącznie w lokalu gastronomicznym. Według regulaminu pizzerii, miejscem zawarcia umowy jest lokal, który realizuje dane zamówienie. Dostarczenie towaru, w tym piwa, to jedynie konsekwencja zawartej umowy.

SKO skargę oddaliło, powołując się ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stanowi ona, iż sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Podobne były losy skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

W opinii WSA, w tym przypadku sprzedaż alkoholu odbywała się z zastosowaniem technologii składania zamówień przy pomocy środków komunikacji na odległość, czyli internetu. Narusza to obowiązek prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu wskazanym w zezwoleniu.

+++

Zobacz też, przed jakimi wyzwaniami trzeba stanąć, chcąc budować własny biznes w Polsce. O swoich doświadczeniach opowiadają m.in. współzałożyciel CD Projekt Michał Kiciński i Kamil Lodziński, założyciel serwisu podróżniczego Fly4free.pl: