Polacy wyjątkowo niechętnie jeżdżą koleją. Nowe pociągi i linie niewiele dają

Z usług kolei w Polsce w ubiegłym roku skorzystało 292,5 mln pasażerów. To zdecydowanie mniej niż europejska średnia.

Na podróż koleją w 2016 r. zdecydowało się w Polsce o 12 mln osób więcej niż w roku 2015 - podaje Urząd Transportu Kolejowego. Na jednego obywatela przypadło średnio 7,6 przejazdu. Średnia europejska jest zdecydowanie wyższa i wynosi 19 przejazdów.

Podobne wnioski wypływają z danych Eurostatu. Według ostatnich dostępnych danych - za II kw. 2015 r. - każdy Polak przejeżdża koleją średnio 111 km. Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 221 km, w tym dla Czechów 194 km, a dla Niemców aż 289 km. Z naszych sąsiadów w UE tylko Litwini mniej chętnie korzystają z kolei - średnio 21 km w danym okresie.

W Polsce na jednym kilometrze linii przejeżdża średnio 20 pociągów pasażerskich w ciągu doby, tj. ok. 7-krotnie mniej niż w Holandii. Średnia europejska w tym zestawieniu wynosi 45 pociągów na 1 km linii.

- Najważniejszym czynnikiem zachęcającym do korzystania z kolei jest oferta odpowiednio dostosowana do potrzeb mieszkańców, w tym przede wszystkim przemyślana konstrukcja rozkładu jazdy czyli m.in. odpowiednia częstotliwość kursowania pociągów. W przeciwnym razie alternatywą pozostanie jedynie transport drogowy, który nie jest ani tak bezpieczny, ani tak ekologiczny jak kolej – komentuje prezes UTK Ignacy Góra.

Najwięcej z kolei korzystają mieszkańcy województwa pomorskiego, gdzie wskaźnik wykorzystania (liczba przejazdów na mieszkańca) wynosi 23,3. Drugie miejsce zajmuje województwo mazowieckie - 18,9. Wielkopolskie osiągnęło poziom 8,2, a dolnośląskie - 7,7. W pozostałych województwach poziom wykorzystania jest poniżej średniej krajowej, a najniższy występuje w województwie podlaskim, gdzie średnia liczba podróży na mieszkańca wyniosła 1,5.

UTK tłumaczy przewagę wykorzystania kolei przez mieszkańców województw pomorskiego i mazowieckiego rozbudowanym w tych regionach systemem kolei aglomeracyjnych, a podróż koleją jest tam alternatywą dla zakorkowanych dróg w dużych miastach.

Według urzędu w Polsce istnieje potencjał do zwiększenia liczby pociągów pasażerskich, ale należałoby najpierw efektywnie wykorzystywać dostępny tabor i infrastrukturę. Jednak nawet odpowiednio gęsta, lecz niedostosowana infrastruktura nie ściągnie pasażerów na kolej. Niedostosowanie oferty może doprowadzić do wyeliminowania coraz większej liczby połączeń, a co za tym idzie nieodwracalnej dewastacji i likwidacji linii.

+++

Zobacz też, z jakimi wyzwaniami muszą się liczyć prowadzący własny biznes w Polsce:

Więcej o: