Brytyjskie media: Theresa May obieca w kampanii wyborczej zamknięcie brytyjskiego rynku pracy dla Polaków

Jak podaje Daily Mail zakończenie swobodnego przepływu osób, oraz wycofanie się z jednolitego rynku i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości to najważniejsze postanowienia Manifestu Torysów, który ma ogłosić premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Dokument ten to deklaracja wyborcza Partii Konserwatywnej przed zbliżającymi się 8 czerwca przedterminowymi wyborami do Izby Gmin.

Celem ogłoszenia dokumentu jest przezwyciężenie opozycji wewnątrzpartyjnej. Wszyscy Torysi będą musieli podpisać umowę i trudniej im będzie blokować Brexit. Samo ogłoszenie dokumentu ma nastąpić za dwa tygodnie, ale już dziś jego najważniejsze postanowienia są znane - wskazuje DailyMail.

Jak informują osoby z Partii Konserwatywnej, wszyscy konserwatywni kandydaci w wyborach do Izby Gmin będą musieli poprzeć manifest, co zapewni znacznie silniejszy mandat negocjacyjny z Unią Europejską. Będzie to także przesłanie wiadomości do Izby Lordów, że nie można zatrzymać Brexitu.

W ramach tak zwanej „konwencji Salisbury”, izba wyższa brytyjskiego parlamentu nie może blokować prawodawstwa zawierającego postanowienia zawarte w manifeście wyborczym partii rządzącej, chociaż może opóźnić je o rok, a premier May może spodziewać opozycji w Izbie Lordów, względem kwestii Brexitu.

Premier May w swoich wypowiedziach wskazuje na to, że kiedy ludzie głosowali w referendum za opuszczeniem UE, to głosowali za tym, aby zakończyć swobodny przepływ ludzi. Głosowali także za tym, aby to Wielka Brytania sprawowała kontrolę nad swoimi prawami, i dlatego też nie można podlegać Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości.

Premier dodaje także, że będzie dążyć do wynegocjowania najlepszej możliwej umowy rozwodowej z UE. Umowa ta ma objąć różne kwestie, którymi Brytyjczycy są naprawdę zaniepokojeni. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie kontroli nad  granicami, kontroli stanowionego i obowiązującego prawa i kontrolę nad pieniędzmi.

Więcej o: